De Europese Unie heeft bij de controle op het containervervoer ‘geen concurrentieverstorend gedrag’ geconstateerd bij de containervervoerders sinds het begin van de coronapandemie. Brussel besloot afgelopen jaar nader onderzoek in te stellen naar de rederijen vanwege de sterke prijsstijgingen van zeecontainers. Dat meldt Nieuwsblad Transport.

Het vrachtvervoer van en naar China raakte aan het begin van de coronacrisis flink ontregeld. Haventerminals in China gingen op slot en veel zeecontainers strandden op andere plekken dan gebruikelijk. Ook werden veel containerschepen uit de vaart genomen. Het sneller dan verwachte herstel van de economie en de wereldhandel zorgde echter voor een capaciteitstekort in het zeetransport. De prijzen van het vervoer van zeecontainers van China naar Europa stegen daardoor afgelopen zomer tot bijna 14.000 dollar (ruim 12.000 euro) per container, van circa 2000 dollar in november 2020.

Volgens de EU zijn de huidige regels toereikend om oneerlijke praktijken of concurrentievervalsing te voorkomen in het containervervoer. Wel wisselt de EU nog steeds informatie uit met de industrie en andere partijen om vast te stellen of er specifieke maatregelen nodig kunnen zijn om het controlesysteem te verbeteren. Ook zal Brussel de antitrustvrijstelling herzien voor de samenwerking tussen de rederijen die in 2024 afloopt.