Een brede ondersteuning voor de EU intitatieven ten aanzien van duurzaamheid. Dat is waar de FENA, de Europese federatie van onafhankelijke meubelhandelaren, bij monde van president Roman Eberharter (foto) graag aan wil bijdragen. Hij is een uitgeproken voorstander van een functionerende circulaire economie in Europa, maar zet kanttekeningen bij de huidige plannen van de EU.

De plannen vanuit Brussel mogen niet alleen gedragen worden door de detaillisten, zo benadrukt de Oostenrijker. “Het mag ook niet ledien tot meer bureaucratie in de praktijk. Onze leden hebben het vanwege de pandemie al moeilijker dan dat mensen misschien denken.” Zo is er het EU punt van het digitale productpaspoort, waar veel gedachten over in omloop zijn. “Juridisch of technisch gezien wordt er volop van gedachten gewisseld over de levensduur van een product, maar er wordt niet stilgestaan bij wie de levensduur feitelijk bepaalt: de consument. Die laat zich niet dwingen hoe lang hij een meubel gebruikt. We moeten de consument dus ook betrekken bij dit thema en hem of haar duidelijk maken dat langer doen met een meubel voor iedereen winst is. Duurzaamheid bereik je alleen met de gehele keten of niet.” Hij ziet een productpaspoort dan ook als een vrijwillige bijdrage van de meubelhandelaar en niet als iets dat verplicht opgelegd moet worden aan de meubelhandel door de EU met extra kosten en bureaucratische rompslomp als ongewenste neveneffecten.

Ook wat betreft circulariteit heeft Eberharter een duidelijk standpunt namens de FENA: “Het ontbreekt ons als meubelhandel aan instrumenten en methoden om de voordelen op lange termijn van het circulair ondernemen voor detaillisten te kunnen meten. Met name de voordelen op het gebied van de omzet zijn voor onze leden nog niet in kaart te brengen. We willen graag deelnemen aan een circulaire economie, maar het moet duidelijk zijn wat voor ons als meubeldetaillisten de voordelen zijn.”