Best practices waarbij gecertificeerd hout is toegepast.

Het behoud van bos en het gebruik van hout draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en de internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) risico’s zijn aanzienlijk beperkt wanneer het om hout uit gecertificeerd bos gaat. Ondanks de vele campagnes en artikelen over dit onderwerp, is duurzaam geproduceerd hout nog niet altijd de norm. Om daar verandering in te brengen, wil het Convenant Duurzaam Hout aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten laten zien wat de positieve impact is van de keuze voor gecertificeerd hout in projecten. De partners van het Convenant, waaronder CBM, roepen organisaties/bedrijven daarom op om voorbeeldprojecten aan te melden. Bij voorkeur gaat het om projecten die in 2019 in uitvoering zijn en in de loop van 2020 worden afgerond.

Elke sector heeft zijn eigen dynamiek, kansen en uitdagingen. Daarom worden er projecten gezocht in meerdere sectoren (woningbouwprojecten, GWW, meubel, gemeentelijke bouwprojecten). De best practices worden verzameld om daarmee actief artikelen in vakmedia en pers te publiceren. In de artikelen zal de uitvoering van het project besproken worden rondom het toepassen van duurzaam geproduceerd hout: was het een logische keuze? Was het makkelijk verkrijgbaar? Hoe is het proces verlopen intern? Welke uitdagingen waren er rondom het duurzaam geproduceerde hout? Aan de hand van praktijkverhalen van opdrachtgevers en leveranciers blijkt waar partijen tegen aanlopen, maar dat het wél kan. Daarnaast wordt ook duidelijk welke positieve milieu-impact het heeft als gekozen wordt voor duurzaam geproduceerd hout.

Over deze voorbeeldprojecten worden twee artikelen geschreven die begin en eind 2020 gepubliceerd zullen worden. Om als voorbeeld te dienen, moet er in het project aantoonbaar gecertificeerd hout worden toegepast en dit moet actief worden uitgedragen.

‘Best practice’ projecten kunnen tot 20 oktober worden ingestuurd naar info@bewustmethout.nl.
Het secretariaat neemt vervolgens contact met u op voor meer informatie over het project.

Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op www.bewustmethout.nl.

Het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer is een samenwerkingsverband tussen 23 partijen (diverse hout gerelateerde brancheverenigingen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid). Gezamenlijk wordt gewerkt aan het tot norm maken van gecertificeerd hout in Nederland. Ondanks het hoge aandeel aantoonbaar duurzaam hout op de Nederlandse markt (ca. 84%), is er reden om hierover te blijven communiceren: de toename stagneert en lijkt een plateau te bereiken. Sterker nog, voor het eerst is het aandeel tropisch hout iets gezakt. Daar uit blijkt dat het ondanks alle inspanningen nog lang geen vanzelfsprekendheid is om te kiezen voor hout afkomstig uit duurzaam bosbeheer.