De afgelopen maand is de stand van de Interior Index na twee maanden van dalen weer iets omhoog gekrabbeld. De index sloot de maand augustus af op een stand van 7,1, wat een stijging van 3,5 punten ten opzichte van de voorgaande maand betekent. De stijging wordt met name veroorzaakt door minder negatieve cijfers over de woningverkopen en iets betere cijfers over de weekomzetmutaties van woonwinkels. De Interior Index is opgebouwd uit de volgende deelindicatoren: weekomzet van detaillisten, consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen en de woningmarkt. 

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten steeg met ruim drie punten. Deze deelindicator is in augustus uitgekomen op 3,3. 33 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 30 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 35 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Dat is twee procent minder dan in de voorgaande maand. 23 Procent voorziet een omzetdaling; dat is onveranderd ten opzichte van juli. Daarmee zijn de verwachtingen voor de komende maand in de woondetailhandel wederom iets minder optimistisch dan in de voorgaande maanden. Deze ontwikkeling is al enkele maanden gaande.

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen juli 2018
  • Consumenten vertrouwen augustus 2018

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in augustus iets minder positief dan in juli, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen is in augustus met 2 punten gedaald en komt uit op 21. Consumenten oordelen in augustus minder positief over de economie dan in juli. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 43 naar 40. Zowel het oordeel over de afgelopen maand als dat over de komende twaalf maanden was minder positief dan in juli. De koopbereidheid blijft gelijk in augustus. Deze deelindicator komt net als in juli uit op 9. Zowel over hun eigen financiële situatie als over de vraag of het een goede tijd is om grote aankopen te doen veranderde de mening van de consumenten nauwelijks.

Producentenvertrouwen
Ook de producenten in de industrie waren in augustus 2018 minder positief dan een maand eerder. Producenten in de industrie waren in augustus voor de derde maand op rij minder positief dan een maand eerder. Het vertrouwen ging van 6,3 in juli naar 5,9 in augustus, aldus het CBS. Producenten in de industrie waren in augustus iets minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Hun oordeel over de voorraden gereed product was echter iets positiever. Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

  • Consumenten vertrouwen juli 2018
  • Consumenten vertrouwen augustus 2018

Verkochte woningen

Woningmarkt
In juli 2018 zijn er 19.580 woningen verkocht, wat 2 procent minder is dan in juli 2017. Sinds begin dit jaar ligt het aantal woningverkopen maandelijks onder het niveau van verleden jaar. In juli 2018 zijn er 19.580 woningen verkocht, wat 2% minder is dan in juli 2017. Deze daling is kleiner dan de afgelopen maanden, maar de trend is duidelijk nog neerwaarts. Ondanks de daling ligt het aantal verkopen nog steeds op een hoog niveau. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden minder negatief zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een positief effect op de ontwikkeling van de stand van de barometer. De deelindicator van de woningmarkt steeg namelijk van -15 naar -2.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.