Het vervallen van kopen op afspraak-regel, vandaag een week geleden, heeft non-food winkels een boost gegeven. Zowel consumenten als ondernemers zijn blij dat er weer normaler gewinkeld kan worden. Een enorme hindernis om omzet te kunnen realiseren is weggenomen. Tegelijk is gemiddeld 31% van de ondernemers nog steeds enorm bezorgd over de impact van de huidige situatie op het voortbestaan van de onderneming. 52% van de sportwinkels en 47% van de modewinkels geeft aan dat na 1 juli overheidssteun hard nodig blijft om te kunnen overleven. Dat blijkt uit een representatieve peiling van INretail onder non-food winkels.

Groen licht, maar niets ontvangen
“Veel consumenten doen sinds een week weer spontaan èn veilig hun aankopen in de non-winkels en hebben deze koopmogelijkheid echt gemist. De sfeer komt langzaam terug in de winkelgebieden, maar de schade van nu al veertien maanden voortdurende beperkingen is nog lang niet hersteld,” constateert INretail, “Daarom moet toegezegde steun nu zo snel mogelijk overgemaakt worden op de rekening van de ondernemer. Ruim een kwart heeft ondanks groen licht voor de aanvraag nog steeds niets ontvangen en zit diep in de problemen.”

Kopen op afspraak past bij woonwinkels
Woonwinkels vinden kopen op afspraak goed passen bij het maatwerkadvies dat bij hun assortiment past. 78% van de ondernemers overweegt deze mogelijkheid te blijven bieden of heeft dit al besloten. Overigens gebeurt dat dan tijdens de reguliere openingsuren waarbij ook spontaan winkelbezoek mogelijk is. Bij mode- schoenen- en sportwinkels overweegt minder dan een derde van de ondernemers deze mogelijkheid te blijven bieden.

Goede samenwerking voor veilig winkelen
Het blijft belangrijk dat winkelen veilig gebeurt. In de winkels wordt met een aangescherpt protocol gewerkt en de veiligheid in straten en winkelgebieden wordt door lokale betrokkenen zoals gemeente, handhaving, winkeliers(vereniging) en vastgoedeigenaren gezamenlijk georganiseerd. Uit de peiling komt naar voren dat 74% van de ondernemers deze samenwerking als (heel erg) constructief ervaart.

Winkel op rustige momenten
INretail roept consumenten op om de rustige momenten zoals de ochtenden en het begin van de week te benutten voor winkelbezoek. “Aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, koppelen wij het advies de middagpauze te benutten voor een geplande aankoop. Spreiding van bezoekers blijft belangrijk,” stelt INretail.