De stand van de woonbranche economische barometer is in april, na vier achtereenvolgende maanden van daling, omhoog geschoten. De barometer sloot de maand april af op een stand van 9,6. Dat is een stijging van ruim 18 punten ten opzichte van de voorgaande maand. Hiermee is de hoogste stand bereikt sinds mei 2018. Alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd lieten de afgelopen maand een verbetering zien.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand maart 2021 uitgekomen op 10,4. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in maart een groei van de omzetwaarde van 10,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam met 6,4 procent toe. Omdat vorig jaar maart de zwaarste dip was als gevolg van de corona pandemie, met veel onzekerheid en paniek, zullen de maandcijfers vanaf nu voorlopig naar alle waarschijnlijkheid positief uitvallen.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten maart 2021

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten februari 2021

%

Consumenten vertrouwen april 2021

%

Consumenten vertrouwen maart 2021

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten was in april 2021 minder negatief dan een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -14, tegen -18 in maart 2021. Consumenten waren in april minder negatief over de economie dan in maart. De deelindicator economisch klimaat ging van -39 naar -32. Voor het eerst na 2018 waren consumenten weer positief over het economische klimaat in de komende twaalf maanden. De koopbereidheid kwam in april uit op -2, tegen -4 in maart. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten minder ongunstig dan in maart.

Producentenvertrouwen
In april 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verder verbeterd. Het producentenvertrouwen ging van 3,4 in maart naar 6,5 in april, aldus het CBS. Producenten zijn na april 2019 niet meer zo positief geweest. Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. De ondernemers waren in april vooral positiever over hun orderportefeuille dan een maand eerder. Ook waren ze optimistischer over de toekomstige bedrijvigheid. Het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde ook.

%

Producentenvertrouwen april 2021

%

Producentenvertrouwen maart 2021

Verkochte woningen

Woningmarkt
In maart 2021 zijn er volgens cijfers van het CBS 25.240 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 35,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van februari werden er in maart zelfs 49,6 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 35,5. Dat is een forse verbetering ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier