Winkelketens gaan zich in meer steden inzetten voor de binnenstad. Een pilot in dertien steden is positief verlopen en wordt nu uitgebreid naar meer plaatsen. Er staat druk op de stadscentra en ketens willen investeren in structurele lokale samenwerking en intensiever overleg met gemeenten.

Dat levert impulsen op voor de binnenstad. INretail en kennisplatform DNWS (De Nieuwe Winkelstraat) gaan de extra inzet van de grootwinkelbedrijven coördineren. Dit werd 14 april bekend gemaakt op het DNWS-jaarcongres ‘Welkom in de nieuwe binnenstad’ in Leiden.

Belangrijke stap

Directies van winkelketens hebben zich in coronatijd persoonlijk ingezet voor de 13 grootste steden die hun bezoekersaantallen zagen kelderen. Door het delen van cijfers en overleg met gemeenten konden ook mogelijkheden verkend worden. In Den Haag heeft de inzet bijvoorbeeld bijgedragen aan de continuering van de BIZ-regeling voor de Spuistraat en Grotemarktstraat. De strategische meerwaarde die zit in het meedenken en meedoen door ketens kwam naar boven en wordt nu verankerd en uitgebreid naar meer steden. Dit is een belangrijke stap gezien de grote uitdagingen die binnensteden hebben.

Goed overleg leidt tot goede initiatieven

Jan Meerman, directeur INretail: “Het is een gegeven dat veel winkelgebieden krimpen. Mensen kopen anders en ons land telde voor corona al te veel winkels. Winkelketens willen verantwoordelijkheid nemen, onder meer door kennis uitwisseling en meer samenwerking met gemeenten. Het is goed dat in meer steden bredere binnenstadallianties komen. Door overleg, monitoring en informatie-uitwisseling ontstaat een goed beeld van keuzes die ketens maken en het beleid dat steden kunnen ontwikkelen. Veel plaatsen zullen naar een kleiner, maar aantrekkelijk kerngebied moeten veranderen met plek voor winkels, horeca, cultuur èn wonen en recreatie. Naast beleving spelen dan ook thema’s als leefbaarheid en bewoonbaarheid. Dan gaat het over een maatschappelijk belang en landelijke ketens zijn net als plaatselijke mkb-ondernemers lokale belanghebbenden. Dat maakt meer samenwerking logisch en goed overleg leidt tot goede initiatieven.”

Behouden aantrekkingskracht

Centraal op de agenda van de binnenstadallianties staan acties en maatregelen die zorgen dat de aantrekkingskracht van binnensteden voor bewoners en bezoekers overeind blijft en ondernemers perspectief houden.Platform DNWS waarvan INretail en het Vakcentrum de initiatiefnemers zijn, coördineert de binnenstadallianties en verbindt alle betrokkenen door het delen van informatie en uitwisseling van ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan ondernemersverenigingen, centrummanagementorganisaties, samenwerkingen in (winkel)vastgoed en gemeentelijke vertegenwoordigers. “Dat plaatselijke ondernemers, landelijke ketens en gemeenten elkaar nog meer gaan vinden is heel belangrijk. Fantastisch dat de top van winkelketens dit steunt, vindt Meerman.”