In De afgelopen maand is de stand van de interior index met ruim een punt gedaald. De index sloot de maand april af op een stand van 8,1. Dat is de laagste stand van het afgelopen jaar. De daling wordt veroorzaakt door minder goede cijfers over het producentenvertrouwen en de weekomzetmutaties van woonwinkels.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde in april met meer dan vijf punten. Deze deelindicator is in april uitgekomen op 6,7. 37 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 31 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 44 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Dat is iets minder dan in de voorgaande maand. Slechts 17 procent voorziet een omzetdaling.

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen maart 2018
  • Consumenten vertrouwen april 2018

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in april 2018 een fractie verbeterd, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 25, tegen 24 in maart. Het oordeel over het economisch klimaat is in april iets positiever. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen gaat van 45 in maart naar 47 in april. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde. Het oordeel over de komende twaalf maanden bleef gelijk. De koopbereidheid verbetert een fractie in april. Deze deelindicator komt in april uit op 11, tegen 10 in maart. Consumenten oordelen in april nagenoeg gelijk over hun financiële situatie en vinden de tijd iets gunstiger voor het doen van grote aankopen dan in maart.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen ging van 9,5 in maart naar 8,2 in april, maakt het CBS bekend. Dit is de tweede daling op rij. Producenten in de industrie waren in april minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook waren ze minder positief over de voorraden gereed product. Hun oordeel over de orderportefeuille verbeterde echter wel.

  • Producentenvertrouwen maart 2017
  • Productentenvertrouwen april 2018

Verkochte woningen

Woningmarkt
In maart 2018 registreerde het Kadaster 19.976 verkochte woningen. Dit is een daling van 7,7 procent ten opzichte van maart 2017. Vergeleken met de voorgaande maand, februari 2018, is er sprake van een stijging van 24,1 procent. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden minder negatief zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een positief effect op de ontwikkeling van de stand van de index. De deelindicator van de woningmarkt steeg namelijk van -9,1 naar -7,7.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.