De afgelopen maand is de stand van de Interior Index naar het laagste niveau van het afgelopen jaar gedaald. De barometer sloot de maand juni af op een stand van 6,7, wat een daling van 3,3 punten ten opzichte van de voorgaande maand betekent. De daling wordt met name veroorzaakt door tegenvallende woningverkopen en minder positieve cijfers over de weekomzetmutaties van woonwinkels.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde in juni met bijna vijf volle punten. Deze deelindicator is in juni uitgekomen op 5,0. 36 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 31 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 41 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. 21 Procent voorziet een omzetdaling. Daarmee zijn de verwachtingen voor de komende maand in de woondetailhandel iets minder optimistisch dan in de voorgaande maanden.

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen mei 2018
  • Consumenten vertrouwen juni 2018

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in juni even positief als in mei, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen blijft 23. Consumenten oordelen in juni net zo positief over de economie als in april. De koopbereidheid neemt een fractie af in juni. Deze deelindicator komt in juni uit op 9, tegen 10 in mei. Consumenten oordelen in juni over hun financiële situatie hetzelfde als in mei, maar vinden de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder gunstig.

Producentenvertrouwen
Ook de producenten in de industrie waren in juni 2018 minder positief dan een maand eerder. Het vertrouwen ging van 9,8 in mei naar 7,7 in juni, aldus het CBS. Producenten in de industrie waren in juni minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook was hun oordeel over de voorraden gereed product negatiever. Ze waren echter een fractie positiever over de orderportefeuille. Niet alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt. De andere twee deelindicatoren liggen ruim boven het langjarig gemiddelde. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien.

  • Consumenten vertrouwen mei 2018
  • Consumenten vertrouwen juni 2018

Verkochte woningen

Woningmarkt
Het aantal woningverkopen in mei komt 8,8 procent lager uit dan in mei 2017. Toen nam de markt nog toe met 24 procent. De begin dit jaar ingezette trend dat het aantal verkopen afneemt, zet onverminderd door. In mei wisselden 18.237 woningen van eigenaar. Het aantal verstrekte hypotheken nam wel toe. De daling van het aantal woningverkopen over de eerste vijf maanden van dit jaar komt uit op -6,5% ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2017. Maar er zijn grote verschillen tussen de vier grote steden (-9,2%) en de rest van Nederland (-6,0%). Direct na het herstel van de crisis steeg het aantal verkopen harder in de grote steden.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.