Met nog maar zo’n 100 dagen te gaan tot Brexit is het aandeel ondernemers dat goed is voorbereid in Q4 gestegen naar 24%. In Q3 was dit nog 15%. Tegelijkertijd is het aandeel ondernemers dat helemaal niet is voorbereid gedaald van 39% in Q3 naar 29% in Q4. Dat blijkt uit de nieuwe KVK Brexit Barometer die al op 7 december 2018 is gepubliceerd. Nog steeds is bijna driekwart van de ondernemers niet goed voorbereid.
De eigen zakelijke vooruitzichten (bijvoorbeeld handel, investeringen) met het Verenigd Koninkrijk als gevolg van Brexit zijn een stuk positiever dan in Q3. Nu beoordeelt 28% die als (zeer) slecht ten opzichte van 35% in Q3. Het aandeel (zeer) goed ging van 13% in Q3 naar 23% in Q4. Deze verschuiving is mogelijk beïnvloed door het concept terugtrekkingsakkoord en politieke verklaring, die in de tussentijd op tafel is gekomen. De stemming over deze deal in het Britse Lagerhuis is inmiddels uitgesteld.

34% van de ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk weet niet of nauwelijks wat het no-deal scenario voor hun bedrijf betekent. 28% weet dat grotendeels en 38% enigszins. Bij een no-deal scenario verlaat het Verenigd Koninkrijk zonder overgangsperiode op 29 maart de Europese Unie. Het merendeel (58%) heeft geen plan gemaakt of maatregelen getroffen voor een no-deal scenario (12% heeft dat in grote mate, 27% in enige mate).

De KVK Brexit Barometer is een periodieke meting van het Brexit-voorbereidingsniveau van Nederlandse ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast geeft de barometer een indruk van de zakelijke vooruitzichten (handel en investeringen) van deze ondernemers, oftewel het sentiment over het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. KVK voerde het onderzoek voor de barometer eind november 2018 uit via het KVK Ondernemerspanel, dat bestaat uit zzp’ers en mkb-ondernemers. Daarnaast hadden ondernemers de mogelijkheid om deel te nemen aan dit onderzoek vanuit uit andere panels, via de LinkedIn pagina van KVK en KVK.nl. In totaal hebben 271 ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk deze vragenlijst ingevuld.