Deze week tekende Leolux-directeur Sebastiaan Sanders de “Green Deal”. Dat deed hij in het bijzijn van Jacko d’Agnolo, projectleider van de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen Venlo. Daarmee sluit het Venlose familiebedrijf aan bij de doelstellingen van Ondernemend Venlo om de bedrijventerreinen in de gemeente te verduurzamen. In 2050 moeten de terreinen volledig CO2-neutraal zijn.

Voor Leolux is duurzaamheid al meer dan vier decennia een belangrijk thema, met als uitgangspunt dat een product met een lange levensduur de meest duurzame oplossing is. Het familiebedrijf koos al in de jaren tachtig voor een schone productiewijze, recycling en eco-design, later volgde het vergroenen van grondstoffen en productieprocessen. De komende jaren ligt de focus op duurzame inzetbaarheid van personeel, sponsoring van duurzame projecten in de omgeving en het realiseren van een klimaatbestendige en groene Leolux-campus in Venlo.

Onderdeel van het “Green Deal” project is de aanpassing van de bedrijventerreinen aan de klimaatverandering. Leolux directeur Sebastiaan Sanders benadrukt het belang van deze maatregelen: “We zagen recent nog de impact van het klimaat, toen het water van de Maas tegen de dijk achter onze fabriek klotste. Wij willen nu en in de toekomst een duurzame werkgever zijn en daarin speelt de groene campus waar we nu aan bouwen een centrale rol. We creëren een plek waar mensen graag werken, waar we de hittestress van de steeds warmere zomers te lijf gaan met vergroening. De aanplant van bomen is daarbij heel belangrijk. We doen dat trouwens al jaren, want bomen hebben het voordeel dat onze campus ook steeds mooier wordt. De bomen groeien mee met je bedrijf, dus hoe langer je als bedrijf bestaat, hoe mooier je er kunt werken. Ik kan inmiddels van de schaduw genieten van bomen die door mijn opa en vader geplant zijn”.

De groene campus aan de Marinus Dammeweg in Venlo past naadloos in het plaatje van de Green Deal. Veel doelen zijn door Leolux al behaald. De producent kan bogen op een energiezuinig machinepark, een schoon en zuinig wagenpark en een minimum aan transportbewegingen; de productie draait volledig op eigen zonnestroom en de nieuwste gebouwen hebben een eigen buffer voor regenwater in de vorm van een groene wadi. Samen met de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen zal Leolux onderzoeken hoe ook de overige gebouwen uit de jaren 90 van het riool kunnen worden losgekoppeld om het hemelwater langer vast te houden.

In 2030 moet op alle bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo 20 procent energie bespaard worden, op 20 procent van de daken wordt dan duurzame energie opgewekt en op 20 procent van de bedrijventerreinen kunnen de gevolgen van de klimaatverandering opgevangen worden. Het uiteindelijke doel is “minimaal CO2-neutraal in 2050” voor alle bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo.