In een wereld waarin grondstoffen en circulair handelen steeds belangrijker worden introduceert Lloop New Economy een multi brand circulaire meubelmanagement tool. De onafhankelijke SaaS-oplossing is volgens het bedrijf uniek in zijn soort en maakt Nederland circulair 2030 mogelijk.

”In de circulaire economie is het behoud van assets en grondstoffen een kernwaarde. Echter, assets en grondstoffen raken van de radar en kunnen om die reden niet weer opnieuw worden ingezet, met als gevolg het opnieuw moeten winnen van primaire grondstoffen en dito CO2 uitstoot. De oorzaak is simpel: in de praktijk is de verantwoordelijkheid verdeeld over meerdere partijen in de toeleveringsketen, welke niet of nauwelijks met elkaar samenwerken.”

Een totaal circulair concept kent vele voordelen voor spelers in de keten, namelijk grondstofleveranciers, (meubel-)producenten, projectinrichters en eindgebruikers. “Door data op het gebied van locatie, aantallen en kwaliteit van assets vertrouwelijk met elkaar te delen en up to date te houden, kan iedereen optimaal presteren binnen het eigen expertise gebied. Hierdoor wordt synergie behaald welke nodig is om Nederland circulair te krijgen. Transparantie en traceerbaarheid zonder privacy en vertrouwelijkheid in gevaar te brengen is key en daar helpen we bij”, aldus Pim Dekkers van Lloop.

Circulair meubelmanagement is verdeeld over drie modules, te weten Product Data, Product Gebruik en Product Beheer en kunnen al naar gelang de workflow van bedrijven, los van elkaar worden ingezet.

De Product Data module stelt grondstof- en productleveranciers in staat eenvoudig een product paspoort te configureren met daaraan gekoppeld een milieu footprint en de potentie tot hergebruik en recycling. Informatie wordt ontsloten aan zakelijke en particuliere eindgebruikers. Inrichters spelen een belangrijke rol als het gaat om het in kaart brengen van de meubels, welke bij eindgebruikers in gebruik zijn. De mobiele app ondersteunt onder andere op zeer eenvoudige wijze een ‘0-meting’.

De Product Gebruik module draait in zijn geheel om het in kaart brengen van het interieur van de eindgebruiker. Door middel van QR en RFID-techniek op een fysiek label dat aan de producten wordt bevestigd, worden producten geactiveerd in Lloop. De actieve status van het product stelt inrichters en eindgebruikers in staat circulair meubelmanagement in de praktijk te brengen: zij verschaffen wederzijds up-to-date inzicht aan elkaar waar producten in gebruik zijn, in welke hoeveelheden, uit welke grondstoffen ze (opgeteld) bestaan en wat de kwaliteit ervan is, inclusief een financieel plaatje.

Geactiveerde producten worden beheerd binnen de Product Beheer module, of wel Life Cycle Management en kent vele voordelen. Circulaire acties zoals reparatie, refurbishment en recycling worden in de mobiele app geïnitieerd en door de meubelproducent of inrichter opgevolgd. Door deze acties nemen de levensduur van producten toe en onderling contact intensiveert. Daarnaast wordt met Lloop mogelijk gemaakt producten bij einde levensduur terug te nemen of te geven.

Lloop beschouwt interieurs als een dynamische omgevingen en stimuleert circulaire acties om milieubelasting en grondstofwinning te minimaliseren. De positieve impact van deze meestal levensverlengende acties worden zichtbaar voor iedere belanghebbende in de toeleveringsketen. De inzet van bedrijven om toe te werken naar Nederland Circulair 2030, waarin de economie voor 50% circulair moet zijn, wordt daarmee vergemakkelijkt.

Over Lloop

Lloop is opgericht in 2021 en bestaat uit een team van duurzame ondernemers met ruime kennis en ervaring in de meubelindustrie. Lloop richt zich op het faciliteren en digitaliseren van de circulaire workflow van grondstofleveranciers, meubelmerken, projectinrichters en eindgebruikers. Lloop biedt transparantie en onafhankelijkheid met als doel Nederland volledig circulair te maken.

Over Nederland Circulair 2030

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050

Bezoek het bedrijf op Design District in Rotterdam van 3 tot 5 November, hal 2, stand V15.