Gertjan Slob schrijft op de blogpagina van Locatus over de winkelleegstand in twee vergelijkbare steden: Hilversum en het Belgische Mechelen.

“Mechelen en Hilversum, twee mooie en boeiende middelgrote centra. Beide steden hebben te maken met een teruglopend winkelbestand en zoeken oplossingen voor de leegstand die daardoor in het centrum ontstond. Reden voor ons om hier met onze Locatus Shopviews eens neer te strijken.”

“Of het nu om België of Nederland gaat, de uitdagingen zijn van dezelfde orde. We vergeleken landelijke ontwikkelingen met middelgrote steden, en nog specifieker Mechelen en Hilversum.”


Mechelen

Mechelen is een stad met een rijke historie en dat is terug te zien in het centrum met een veelheid aan prachtige historische gebouwen. Met name op en rond de Grote Markt. De belangrijkste straat is de Bruul, gevolgd door de IJzerenleen. Idealiter maakt de Onze Lieve Vrouwenstraat in Mechelen het winkelrondje compleet. Het totale winkelrondje is daarmee wel wat lang en in de OLV-straat is de retailfunctie op sommige delen aan het verdwijnen.

Hilversum

In het centrum van Hilversum (foto bovenaan is van het beroemde Gemeentehuis) is de Kerkstraat de belangrijkste winkelstraat. Daarnaast huisvest het recent gerenoveerde Hilvertshof grote internationale ketens als Primark, Zara en H&M. Een ander centrum dat aansluit op de Kerkstraat is de Gooische Brink. Dit centrum kent redelijk wat leegstand.

Mechelen (foto hieronder) en Hilversum hebben te maken met een aanzienlijke leegstand, maar in vergelijking met steden van een vergelijkbare omvang is dit beperkt. Een gemeenschappelijk deler van beide is dat het aanbod buiten het centrum veel minder sterk gegroeid is – in de afgelopen 15 jaar – dan in de rest van het land. Dat is dan ook gelijk een mogelijke verklaring voor de relatief lage leegstand in het centrum.

De leegstand in België is de afgelopen jaren sterker opgelopen dan in Nederland en ligt op een hoger niveau. Zowel in Nederland als in België zien we dat de leegstand de laatste twee jaar aan het dalen is. In Nederland gaat dit wel sneller dan in België. Uit onze leegstandscijfers blijkt dat centra van middelgrote steden een fors hogere leegstand hebben dan het landelijke gemiddelde. In dat perspectief is de leegstand in Hilversum en zeker in Mechelen relatief beperkt. Beide steden doen het qua leegstand dus redelijk goed.

De gemeente Hilversum heeft geen grootschalig winkelgebied dus hier is ook geen sprake van een groei of afname. In Mechelen is de groei in de periferie – met 4% – beperkter dan het landelijke gemiddelde.

In centrumgebieden is in Nederland en België een beperkte afname in detailhandelmeters te zien. Voor Mechelen is het aantal detailhandelmeters op dit moment zelfs hetzelfde als in 2008. In Hilversum is het aantal detailhandelmeters wel flink afgenomen, en wel met bijna een kwart.

Lees het volledige bericht hier: locatus.com/blog/mechelen-en-hilversum-hoe-twee-middelgrote-steden-met-dezelfde-vragen-worstelen/