Uit een analyse van Marktdata.nl op slaapproduct gerelateerde zoektermen blijkt dat er online in april 81 procent meer is gezocht naar slaapproducten. Qua producten nam het zoekvolume naar hemelbedden en twijfelaars procentueel gezien het sterkst toe. Op het gebied van merken en winkelformules zijn het met name merken op het gebied van bedtextiel die in april een sterke groei in het zoekvolume doormaakten, met als nummer 1 Essenza.

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de winkelstraat. De corona maatregelen maken het er niet gezelliger op om te gaan winkelen en veel mensen blijven zoveel mogelijk thuis, zowel qua werk als vrijetijdsbesteding. Uit angst voor het verspreiden van het virus, uit angst voor besmetting of omdat het niet meer zo vrij en gezellig is in de winkelstraat. Wat betekent dit voor slaapspeciaalzaken? De consument is massaal aan het opruimen en klussen geslagen in het eigen huis. Files voor de milieustraten en bouwmarkten. Je zou denken dat als men gaat klussen en opruimen men ook het interieur aanpakt. Maar hoe zit dat met de slaapkamer? En koopt men nog wel in een fysieke winkel of stapt men massaal over op online aankopen? Marktdata.nl heeft het online zoekgedrag van de Nederlandse consument op het gebied van slaapproducten onder de loep genomen van voor en na de corona maatregelen. In dit artikel zoomen we in op het online oriëntatiegedrag van de consument naar slaapproducten. De Google data zijn beschikbaar tot en met april 2020 en hebben dus betrekking op het begin van de corona crisis, waarin de beperkende maatregelen net van kracht zijn gegaan en er nog geen zicht was op hoe en wanneer de maatregelen zouden worden versoepeld. Om een beeld te vormen van het zoekgedrag kijken we naar de afgelopen vier jaar en vervolgens specifiek naar het eerste kwartaal en de maand april van 2020.

Online zoekgedrag naar slaapproducten
Het zoekvolume van zoekopdrachten gerelateerd aan slaapproducten is geanalyseerd over de afgelopen vier
jaar. Wat zijn de meest voorkomende slaapproducten in de zoekwoordcombinaties en hoe vaak wordt er
gemiddeld per maand naar een bepaald product gezocht? Onderstaand figuur toont het gemiddeld aantal
maandelijkse zoekopdrachten over de afgelopen vier jaar van de belangrijkste slaapproducten. Het betreft het
aantal keer dat er per maand gezocht werd met een zoekopdracht waarin het vermelde woord voorkwam.

De afgelopen vier jaar werd er het meest gezocht naar een dekbed(overtrek). Gemiddeld werd er per maand
ruim 600.000 keer in Google gezocht met een zoekopdracht waarin het woord “dekbed” voorkwam. Dit woord
wordt dus niet alleen gebruikt bij het zoeken naar een dekbed, maar ook naar alle andere producten met het
woord “dekbed” er in, zoals dekbedovertrekken. We hebben het woord “bed” in het figuur weggelaten omdat
dit woord in heel veel verschillende zoekopdrachten voorkomt. Goede tweede is de matras met maandelijks
ruim 480.000 zoekopdrachten. We hebben nu een globaal beeld van de meest gezochte slaapproducten over
de afgelopen vier jaar, maar hoe is de ontwikkeling dit jaar?

Het eerste kwartaal
Welke slaapproducten zagen het zoekvolume het sterkst groeien in het eerste kwartaal? Onderstaand figuur
toont de procentuele mutatie van het zoekvolume in het eerste kwartaal van 2020 ten opzichte van het eerste
kwartaal van het jaar 2019 van de meest gebruikte zoektermen in zoekopdrachten op het gebied van
slaapproducten.

Over het eerste kwartaal nam het zoekvolume naar slaapproducten in zijn totaliteit toe met 22 procent. Alle
onderscheiden slaapproducten laten een groei van het zoekvolume zien in het eerste kwartaal. De sterkste
groei van het zoekvolume betreft het hemelbed. Dit zoekwoord kende in het eerste kwartaal van 2019 een
gemiddeld maandelijks zoekvolume van 8.863 zoekopdrachten en in het eerste kwartaal van 2020 was dit
gestegen naar gemiddeld 13.163 zoekopdrachten per maand. Opvallend is de beneden gemiddelde groei van
het zoekvolume van boxsprings. Van de onderscheiden producten kende de boxspring de minste groei in het
zoekvolume.

April 2020
Hoe was de ontwikkeling van het zoekvolume in de maand april? Onderstaand figuur toont de procentuele
mutatie van het zoekvolume in april 2020 ten opzichte van april 2019 van de meest gebruikte zoektermen in
zoekopdrachten op het gebied van slaapproducten.

Sinds de corona crisis is het zoekvolume fors toegenomen. In april nam het zoekvolume naar slaapproducten
in zijn totaliteit toe met 81 procent. Op het logeerbed na laten alle onderscheiden slaapproducten een flinke
groei van het zoekvolume zien in de maand april. De sterkste groei van het zoekvolume betreft, net als in het
eerste kwartaal, het hemelbed. Dit zoekwoord werd in april 18.390 keer in een zoekopdracht gebruikt, wat
neer komt op een groei van 174 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat het logeerbed
een daling laat zien in het zoekvolume heeft wellicht te maken met de corona maatregel om zoveel mogelijk
thuis te blijven.

Merken en winkelformules
In de Beddenbranche Trendmonitor 2019 van marktdata.nl valt te lezen naar welke merken en winkelformules
er per productgroep het meest wordt gezocht en de ontwikkeling van het zoekvolume over de afgelopen paar
jaar. Welke merken en winkelformules op het gebied van slaapproducten zagen het zoekvolume in de maand
april 2020 het sterkst groeien? Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie van het zoekvolume in april
2020 ten opzichte van april 2019 van de meest gezochte merken en winkelformules.

In april nam het zoekvolume naar merken en winkelformules op het gebied van slaapproducten in zijn totaliteit
toe met 50 procent. Op Tempur na laten alle onderscheiden merken en winkelformules een groei van het
zoekvolume zien in de maand april. De sterkste groei van het zoekvolume betreft met name merken op het
gebied van bedtextiel. Essenza zag het zoekvolume meer dan verdubbelen en ook Walra laat bijna een
verdubbeling van het zoekvolume zien. Het zoekvolume van Marktplaats, dat hier ook als soort winkelformule
is opgenomen, nam nauwelijks toe. Marktplaats liet in het eerste kwartaal zelfs een daling van het zoekvolume
zien van 8 procent. Opvallend is de sterke daling van Tempur, terwijl Tempur in het eerste kwartaal nog een
groei noteerde van 33 procent.

Over Marktdata.nl en dit onderzoek
Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over slaapproducten in Google onderzocht over de
afgelopen vier jaar in Nederland. Omdat de consument internet meer en meer gebruikt in de oriëntatiefase,
bieden statistieken over zoekvolumes inzicht in actuele ontwikkelingen van consumentenbehoeften.
Historische gegevens kunnen worden geraadpleegd in de zoekwoordenplanner van Google in AdWords. Het
meten en monitoren van het online zoekverkeer levert objectieve informatie over waar de consument in is
geïnteresseerd, naar zoekt en welke behoefte men heeft. Het zoekvolume kan niet naar exacte verkoopcijfers
worden vertaald maar levert wel concrete informatie over de veranderende consumentenbehoefte. De
analyses van Google data zijn uitgevoerd op het zoekverkeer naar slaapproduct gerelateerde zoekopdrachten
in de periode mei 2016 tot en met april 2020. De database van slaapproduct gerelateerde zoekopdrachten
waarop de analyses zijn uitgevoerd omvat in totaal statistieken over ruim 118 miljoen zoekopdrachten,
verdeeld over ruim 13.600 verschillende zoektermen.

Voor meer informatie: www.marktdata.nl.