Uit cijfers van de Conjunctuurenquête van het CBS blijkt dat de meubelindustrie vrij positief gestemd is qua verwachte ontwikkelingen in het komende jaar. Ruim 31 procent van de ondernemers in de meubelindustrie verwacht een omzetgroei in het jaar 2022. Ook de buitenlandse omzet, personeelssterkte en investeringen laten per saldo een groei zien. De meubelindustrie bestaat uit interieurbouwbedrijven, bedrijven in de bedrijfsmeubelindustrie, keukenmeubelindustrie, matrasindustrie en woonmeubelindustrie. Marktdata.nl heeft een structuurrapport over de meubelindustrie gepubliceerd met daarin deze cijfers en een toelichting.

Het CBS registreert per jaar het aandeel van bedrijven in de meubelindustrie dat het volgende jaar een omzetstijging, daling of een stabiele omzet verwacht. Per saldo zijn er in de meeste jaren meer ondernemers die een omzetgroei verwachten dan een omzetdaling. Voor het jaar 2022 zijn de verwachtingen ook relatief positief. Ruim 31 procent van de ondernemers voorziet een omzetgroei. Slechts 8,1 procent verwacht een daling van de omzet. Een jaar eerder, toen de corona pandemie nog relatief jong was, heerste er meer onzekerheid onder de ondernemers. In het vierde kwartaal van 2020 verwachtte 28,1 procent ven de ondernemers in de meubelindustrie een omzetdaling in het jaar 2021.

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) kwartaalreeks van het CBS brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven de belangrijkste conjunctuurrelevante ontwikkelingen op een representatieve manier in kaart, zowel op nationaal als regionaal niveau. COEN is opgezet als een aanvulling op de maandelijkse enquêtes die het CBS en EIB in Europees verband uitvoeren in de industrie, de detailhandel, de dienstensector en de bouw. De meeste ontwikkelingen die worden gemeten hebben betrekking op de afgelopen drie maanden en de komende drie maanden. Er zijn echter enkele onderwerpen waarbij er in het vierde kwartaal wordt gemeten hoe de verwachtingen van de ondernemers zijn voor het komende jaar. Het betreft de verwachte ontwikkeling van de omzet, buitenlandse omzet, personeelssterkte en investeringen. Meer dan 60 procent verwacht dat de omzet gelijk zal blijven, meer dan 30 procent dat de omzet zal stijgen en slechts 8 procent verwacht dat de omzet in 2022 gaat dalen.

Bij de verwachte ontwikkeling van de buitenlandse omzet in de bedrijven in de meubelindustrie is het beeld ook positief. Bijna een kwart van de ondernemers verwacht een toename van de buitenlandse omzet. Slechts vijf procent voorziet een daling. Het saldo buitenlandse omzet voor het jaar 2022 bedraagt 18,9. Daarnaast verwacht 28 procent van de ondernemers in de bedrijven in de meubelindustrie een toename van de personeelssterkte in het jaar 2022. 3 Procent van de ondernemers voorziet een daling. Het saldo van de personeelssterkte voor 2022 bedraagt 25,8.

29 Procent van de ondernemers in de bedrijven in de meubelindustrie verwacht een toename van de investeringen in het jaar 2022. 9 Procent van de ondernemers voorziet een afname van de investeringen. Het saldo van de verwachte ontwikkeling van investeringen in 2022 komt uit op 19,2

Een en ander is hier terug te lezen: www.marktdata.nl/rapporten/Structuurrapport-Meubelindustrie-2020