Het is al een tijdje terug (13 september 2022 om precies te zijn) dat de EU een nieuwe strategie voor de bosbouw in Europa heeft aanvaard. Tijdens een congres vorige week hebben de Europese federaties voor houtverwerking en de meubelindustrie deze nieuwe strategie voor 2030 verwelkomd.

Er werken in totaal meer dan 2 miljoen mensen binnen 300.000 bedrijven in deze bedrijfstakken in Europa waarvan de meeste bedrijven middelgroot of klein zijn. De 3 federaties die bijeenkwamen begin februari zijn CEI Bois (houtverwerkers zoals de fabrikanten van plaatmaterialen), EFIC (meubelfabrikanten) en EFBWW (bouwindustrie). De strategie voorziet in een door de EU gesteunde overgang van fossiele producten als materiaal naar duurzame, herbruikbare biobased materialen. Hout in plaats van kunststof dus dat juichen de federaties uiteraard toe. Circulair produceren is hoe dan ook al langere tijd het streven van deze federaties.

Het vergroten van de vaardigheden om met de vraag naar circulariteit om te gaan voor zij die actief zijn in de bosbouw wordt direct doorgetrokken naar de medewerkers in de houtverwerkende industrie als het aan de federaties ligt en ook dit snijdt hout. Het aantrekken van nieuwe medewerkers voor de bosbouw is van groot belang: groene banen in dunbevolkte regio’s waar de meeste bossen nu eenmaal staan. De federaties ondersteunen dit van harte. Met name jongeren en vrouwen worden aangemoedigd om in leidinggevende posities dit oude mannen bolwerk waar een leegloop dreigt vanwege de komende pensioengolf te komen versterken. De moderne bosbouw vraagt om digitale vaardigheden en jongeren beheersen dit.

Bossen beschermen het klimaat en de biodiversiteit en dit werd in september vorig jaar door de EU erkend. Bossen spelen een belangrijke rol in het streven naar een klimaatneutrale economie in de EU lidstaten vanaf 2050. De federaties zijn blij met deze erkenning: hout slaat CO2 op en verlaagt zo de uitstoot. Hout is een hernieuwbaar materiaal, grondstoffen op basis van fossielen zijn dit niet. Ruwbouw in Europa is op dit moment goed voor 40 procent van de CO2 uitstoot en door massaal over te stappen op hout als constructiemateriaal kan dit percentage omlaag worden gebracht. De Green Deal, het streven naar een klimaatneutrale EU economie vanaf 2050, vereist ook een efficiƫnte samenstelling van bossen in Europa waar het om houtsoorten en beheer gaat. De federaties beamen dat de bossen wat dit betreft meer met elkaar verbonden moeten zijn en dat het certificeren van hout een standaard procedure wordt. Geen certificaat? Dan is het geen hout uit een EU bos, zo luidt de wens voor de nabije toekomst.

Iedere lidstaat heeft een andere situatie wanneer het om bossen en regelgeving ten aanzien van de bosbouw op lokaal niveau gaat, maar zowel de EU als de federaties spreken de wens uit dat er een gemeenschappelijk beleid wordt gevoerd. Met de warme acceptatie van deze EU strategie door de drie grote Europese federaties voor houtverwerkers lijkt dit de goede kant op te gaan.