Koninklijke CBM meldt dat op 2 februari CNV Vakmensen akkoord is met het eindbod dat op 10 januari jl. door CBM is gedaan. In Nederland hoeft maar 1 vakbond akkoord te gaan voor de formele goedkeuring van een nieuwe cao. “FNV informeert ons eind volgende week of ook zij akkoord zijn, hun achterbanraadpleging loopt nog”, aldus de branchevereniging.

Cao-akkoord, ook al is FNV (nog) niet akkoord
Zowel FNV als CNV Vakmensen hebben het eindbod dat CBM op 10 januari jl. heeft gedaan, voorgelegd aan hun achterban. Het akkoord van CNV betekent dat de nieuwe cao een feit is. CBM is gebonden aan het akkoord van CNV op het gedane eindbod. “Dat is wat CBM betreft goed nieuws, maar wij hechten wel veel waarde aan een zo breed mogelijk draagvlak aan zowel de kant van werkgevers als werknemers. We hopen dan ook dat behalve CNV ook FNV de nieuwe cao gaat ondertekenen.”

De nieuwe cao-afspraken in het kort

Duur:
12 maanden, van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024

Loon:
Per 1 januari 2024: verhoging van 5,5% over de loonschalen en de daadwerkelijke lonen.
Per 1 februari 2024: verhoging van de maandloonschalen en de daadwerkelijke lonen op maandbasis met € 50,00 bruto.

Reiskostenregeling:
Introductie van een reiskostenvergoeding voor woon/werkverkeer van € 0,23 per kilometer (mits fiscaal toegestaan) van 10 tot 30 kilometer enkele reis. Gelijke en gunstigere reiskostenregelingen kunnen blijven bestaan.

Stagevergoeding:
Introductie van een verplichte stagevergoeding voor stagiairs (geen werknemers) van minimaal € 250,00 per maand bij een fulltime omvang van 5 dagen per week.

Protocolafspraken:

  1. 58+ regeling: gedurende de looptijd van de cao onderzoeken of de regeling van artikel 37 van de cao wat betreft tekst, procedure en uitvoering vereenvoudigd kan worden.
  2. Gedurende de looptijd van de cao onderzoeken of er een collectieve aanvullende zorgverzekering via het sociaal fonds kan worden afgesloten, financierbaar binnen 0.9% premie van de loonsom.
  3. Gedurende de looptijd van de cao onderzoeken of de introductie van een jaaruren norm een werkbaar alternatief kan zijn voor de huidige systematiek van compensatie met roostervrije tijd bij afwijkende arbeidsduur van de werkweek van 37,5 uur per week (bij een werkweek 40 uur: 19 roostervrije dagen en bij een werkweek van 38,75 uur: 12 roostervrije dagen).

De overige voorstellen (behoudens de redactionele voorstellen) uit de respectievelijke voorstellenbrieven dan wel gedaan gedurende de afgelopen 5 onderhandelingsrondes, vervallen.