INretail heeft met de vakbonden een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Retail Non-Food. Bij groen licht van de achterban van de vakbonden is er op 24 juni een akkoord. De cao gaat een half jaar gelden, van 1 juli tot en met 31 december 2022 en de loonschalen worden met 4,36% verhoogd.

Salarisverhoging

De verhoging is afgesproken voor de loontabellen en salarissen binnen het loongebouw. Omdat het belangrijk is dat werknemers in deze tijd een loonsverhoging krijgen, is gekozen voor een cao voor een half jaar. In dit half jaar kunnen onderwerpen voor de volgende cao worden voorbereid en uitgewerkt, zoals een onderzoek naar beloningsstructuren in de branche.

Werknemers die per 1 juli meer verdienen dan het maximum van hun schaal, maar niet meer dan € 4000,- ontvangen een eenmalige uitkering van 2,5% van 6 bruto maandsalarissen.

Werk-privébalans

De cao-partijen spraken af om avondwerk voor winkelmedewerkers te beperken tot maximaal twee avonden per week, met uitzondering van de drukke en belangrijke maand december. Medewerkers krijgen het recht gebroken diensten te weigeren. Met oog op een betere werk-privébalans komt er onderzoek rond de regeling in de cao over flexibel werken.

Vacatures

Bij vacatures krijgen parttime medewerkers die al in dienst zijn voorrang bij het invullen van de vrijgekomen uren.

Vergoedingen

Voor medewerkers die vanuit hun functie thuis kunnen werken, is een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag afgesproken. BHV-ers ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 75,- bij het behalen of verlengen van hun certificaat.