ING Sector Banker Dirk Mulder geeft opnieuw zijn inzichten over de komende ontwikkelingen in trade & retail. Zo voorziet hij lagere investeringen door tekorten aan mankracht en materialen en geeft hij aan dat retailers hun omzet meer en meer in de virtuele wereld gaan zoeken.

Omzet groothandel bijna 17 procent hoger in het derde kwartaal (bron: CBS)

Belangrijker nog dan de gerealiseerde omzetstijging is dat ondernemers in de groothandel overwegend optimistisch zijn in het vierde kwartaal. Zij zijn optimistisch over de omzetverwachting in de komende drie maanden. Daarentegen zijn ondernemers iets minder optimistisch over de export dan in het derde kwartaal.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Voor het hele jaar komt de omzetgroei naar verwachting van  ING Economisch Bureau voor de groothandel uit op circa 6 procent. In 2022 normaliseert de groei naar 3 procent, Hetzelfde groeigemiddelde als voor de coronacrisis. Onzekerheden blijven, zoals de bottlenecks in de aanvoerketens veroorzaakt door containertekorten en het tekort aan materialen. Gunstig is dat de voor de groothandel zo belangrijke wederuitvoer vooral 2022 weer sterk zal groeien. Nederland is als vestigings- en doorvoerland voor onder andere  buitenlandse transportondernemingen door de brexit perikelen bovendien nog aantrekkelijker geworden.”

E-commerce ondernemers aan het woord

Afgelopen weken is ING Sector Banker Dirk Mulder in gesprek gegaan met vier ondernemers uit de e-commerce branche. Dirk bespreekt met hen de belangrijkste trends voor de sector: groei, platformisering, data, supply chain, duurzaamheid, en de impact daarvan op bedrijven.

Beluister het gesprek met Harmen van der Meulen van Futurumshop

Andere podcasts over e-commerce :

Vertraging investeringen door tekort aan materialen en mankracht

Uit het FD artikel ‘Een tekort aan materialen en mankracht verlamt de investeringen’ van afgelopen maand blijkt:

  • De investeringen in Nederland dalen sinds dit voorjaar.
  • In 2020 remde de vraag de investeringen, nu is het aanbod het struikelblok.
  • Economen maken zich vooralsnog geen grote zorgen, ze zien de inzinking als een tijdelijk fenomeen.
  • Dit beeld lijkt deels op dat van vorig jaar, toen de investeringen met 4,1% daalden. Een belangrijk verschil is dat in 2020 vooral de ineengestorte vraag de investeringen afremde. De grootste hobbel dit jaar is het aanbod van materialen en personeel.
  • In de groothandel en detailhandel is te zien dat ondernemers in toenemende mate belemmeringen verwachten ten aanzien van zowel personeel als materieel.
  • Binnen de detailhandel is de belemmering personeel groter dan materieel.
  • Binnen de groothandel is de belemmering materieel groter dan het tekort aan mensen.
  • Maar in tegenstelling tot andere sectoren is er in de groothandel en detailhandel juist sprake van een forse stijging van de verwachte investeringen in het huidige jaar.

Bij wie begint een beter milieu

Consumenten hechten waarde aan een zo duurzaam en eerlijk mogelijke productie. Omdat een duurzame bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt, liggen misleidende beloftes van bedrijven op de loer. Consumenten spelen in de beoordeling hiervan een belangrijke rol. Maar het is aan de overheid om met strenge richtlijnen toe te zien dat bedrijven heldere en waarheidsgetrouwe informatie geven.

In de duurzame koers van bedrijven gaat de focus nu nog veel uit naar de winstmarges van dat beleid. Toch biedt een duurzame koers voordelen voor bedrijven. Zo blijken duurzame bedrijven schokbestendiger, omdat het risico’s verkleint, kosten verlaagt, en het consumentenvertrouwen vergroot. Dit leidt daardoor mogelijk tot meer groei.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder:Opvallend is dat het klimaat bij weinig bedrijven ten koste van de groei mag gaan. Zij volgen voornamelijk de klant. Bedrijven moeten het klanten wel makkelijker maken om groene keuzes te maken. Toch, kritische consumenten kunnen dan wel voor verandering zorgen, maar bedrijven zelf zijn hoofdverantwoordelijk als het gaat om minder produceren. Nog genoeg te doen dus!”

Internet of Things ook voor retail belangrijk

Bijna driekwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder bezit inmiddels een of meer slimme apparaten die met internet zijn verbonden en onderling gegevens uitwisselen (bron: CBS). Hoewel voor de consument wellicht niet altijd zichtbaar speelt technologie een steeds grotere rol voor retailers. Voor retailers wordt het steeds belangrijker dat zij vraag en aanbod, met behulp van technologie, op steeds slimmere wijze bij elkaar brengen.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “Technologische vernieuwing gaat vaak om een combinatie van technologieën. De mogelijkheden van technologische innovatie nemen toe. Tegelijkertijd stijgt echter ook de complexiteit. Waar praten we dan over. Retailers kunnen gebruik maken van RFID tags aan producten en zo op elk moment monitoren waar welk product zich bevindt. Maar de mogelijkheden zijn veel breder. Denk dan bijvoorbeeld aan virtuele passpiegels, beacons, personal pricing, digitale betaling en apps”.

Social selling toekomst voor retail

Mede door de coronapandemie zoeken modebedrijven steeds vaker hun heil in de virtuele wereld. Merken presenteren hun nieuwe kledinglijn in videogames of houden zich bezig met de ontwikkeling van NFT’s (non-fungible tokens). Dit is een vorm van social selling. Bijna iedere retailer en merkleverancier is wel te vinden op social media.

Visie van Sector Banker Dirk Mulder: “De huidige consument wil producten kopen. Het liefst makkelijk en snel. Zo is de trend van social selling ontstaan: via social media wordt een verbinding gemaakt om eenvoudig en direct het product te bestellen. Zo profiteer je als merk of retailer van een aankoopintentie op het moment dat het enthousiasme voor het product het hoogst is. Social selling is niet meer weg te denken in de Retail wereld van vandaag. Het is de shopping journey van de consument, en zet het inspiratiepunt om in een verkooppunt”.