De Eerste Kamer (te zien op de foto) stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Al jaren wordt gesproken over de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt een lappendekken aan wetten en voorschriften in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en het bedrijfsleven makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en projecten te starten.

Het is alvast goed om te weten dat wanneer je bedrijfsactiviteiten hetzelfde blijven, er niets voor je verandert als de wet ingaat. Als je gaat uitbreiden, verbouwen, een vergunning aanvraagt, dan is het wel van belang om te weten waar je terecht kan en hoe je moet handelen.

Lees meer op rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet en op iplo.nl/regelgeving/uitleg-bedrijfsleven/