De stand van de woonbranche economische barometer is de afgelopen maand uit een diep dal geklommen. De barometerstand verbeterde in de maand november met ruim zes punten ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee komt de barometerstand eind november op een stand van -6,5. Nog altijd negatief, maar wel de hoogste stand sinds maart 2023. De verbetering van de barometerstand ziet er ook solide uit; zowel de cijfers over het producenten- als het consumentenvertrouwen, de woningmarkt en de omzetontwikkeling van woondetaillisten verbeterden de afgelopen maand.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand oktober 2023 uitgekomen op +2,0. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in oktober een groei van de omzetwaarde van 2,0 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetgroei werd wel volledig veroorzaakt door een hoger prijsniveau. Het verkoopvolume daalde namelijk wel met 0,4 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten oktober 2023

%

Consumenten vertrouwen november 2023

%

Consumenten vertrouwen oktober 2023

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten was in november 2023 minder negatief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -38 in oktober naar -33 in november. Consumenten waren in november minder pessimistisch over de economie dan in oktober. De deelindicator economisch klimaat kwam uit op -47, tegen -56 in oktober. Zowel het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden was minder negatief. Ook vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in oktober.

Producentenvertrouwen
De producenten in de industrie waren in november minder negatief dan in oktober. Het vertrouwen ging van -1,8 in oktober naar -0,5 in november, aldus het CBS. Fabrikanten waren minder negatief over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden en de voorraden gereed product. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was kleiner dan het aantal dat een afname van de productie voorziet. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt. Een deelindicator was positief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.

%

Producentenvertrouwen november 2023

%

Producentenvertrouwen oktober 2023

Verkochte woningen

Woningmarkt
In oktober 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 15.705 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 5,7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wel zijn er ten opzichte van de maand september in oktober 2,4 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -8,7 in oktober gestegen naar +5,7 in november 2023.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier