Sinds vrijdag 27 maart 2020 kunnen ondernemers die directe schade ondervinden van de diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen aanspraak maken op 9 maatregelen uit het noodpakket banen en economie. Een aantal specifieke sectoren werd financieel direct geraakt door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en het afgelasten van evenementen, annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de verplichting om 1,5 meter afstand te houden.

Een van de maatregelen waar ondernemers aanspraak op kunnen maken is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Via deze regeling kunnen specifieke groepen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals de huur van een bedrijfspand. Ondernemers kunnen tot en met vrijdag 26 juni 2020 de TOGS aanvragen. Vandaag informeert staatssecretaris Mona Keijzer (foto) de Tweede Kamer over de stand van zaken van de regeling.

Het ministerie heeft zoals vooraf aangekondigd de regeling op basis van actualiteiten aangepast waar dat noodzakelijk was om de gevolgen van de kabinetsmaatregelen voor ondernemers op te vangen. Daardoor hebben onder meer winkeliers in de non-food en toeleveranciers van horeca (zoals drankenhandel, bakker) toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn diverse kleinere MKB-ondernemers met een contactberoep zoals tattooshops, kappers en audiciens toegevoegd. Tot slot zijn kleinere MKB-winkeliers in de food en dienstverlening toegevoegd, zoals taxi’s, tandartsen en fysiotherapeuten. Met de SBI-tool van RVO kunnen ondernemers checken of zij in aanmerking komen voor de TOGS-regeling.

Sinds eind april 2020 kunnen ondernemers ook met hun geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS. Deze uitbreiding betrof ondernemers die in eerste instantie geen aanspraak konden maken op deze regeling met hun hoofdactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover bleek dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Inmiddels zijn ruim 13.000 aanvragen op basis van de nevenactiviteit toegekend.

Ruim achtduizend ondernemers hebben aangegeven dat zij onder de verkeerde SBI-code geregistreerd staan en recht hebben op de TOGS. De RVO toetst deze meldingen samen met de Kamer van Koophandel. Ruim drieduizend ondernemers zijn inmiddels geholpen dankzij deze maatwerkaanpak. De overige ondernemers krijgen spoedig uitsluitsel of hebben dit inmiddels ontvangen.

Sinds de openstelling van de TOGS (27 maart 2020) zijn er tot en met 9 juni 2020 circa 200.000 ondernemers geholpen en is er circa € 790 miljoen uitgekeerd. Ondernemers kunnen de regeling nog tot en met vrijdag 26 juni aanvragen.