611 kleding- en textielbedrijven hebben zich volgens Inretail gemeld bij Stichting UPV Textiel als deelnemer van de collectieve aanpak om de sector te verduurzamen. Dat heeft de stichting aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemeld.

Het collectief representeert nu zo’n 66% van de markt. Gezamenlijk brengen de deelnemers dit jaar ruim 200 miljoen kilo kleding en textiel in Nederland in de handel. De totale markt in ons land beslaat rond 300 miljoen kilo.

Betaalbaar, effectief en efficiënt
Sinds 1 juli geldt UPV-wetgeving (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) die leveranciers en importeurs van kleding en textiel verantwoordelijk maakt voor de inzameling, verwerking, recycling en het hergebruik van alle kleding die in Nederland in de handel wordt gebracht. In 2025 moet 50% van de afgedankte kleding en textiel na inzameling worden hergebruikt en gerecycled en dit percentage stijgt stapsgewijs naar 75% in 2030. Nu wordt 45% ingezameld waarvan 10% niet herbruikbaar of recyclebaar is.

Transparant
Over de gerealiseerde doelen moet op een transparante manier verantwoording aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden afgelegd. INretail en MODINT hebben Stichting UPV Textiel opgericht om individuele ondernemingen te helpen bij hun wettelijke verplichtingen door deze collectief te organiseren. Die aanpak zorgt voor een betaalbaar, effectief en efficiënt systeem.

De UPV is tegelijkertijd ook een bouwsteen om als collectief de transitie naar een circulaire textielsector in 2050 te realiseren.

Verbeterde inzameling
Tientallen ondernemingen die in de regeling vallen, denken via werkgroepen mee over de bouw van het UPV-systeem. Daarin wordt vanaf 2024 jaarlijks vastgelegd hoeveel kilo’s alle deelnemers via Stichting UPV Textiel samen in de handel brengen, inzamelen, hergebruiken en recyclen. Voor de verbeterde landelijke inzameling en verwerking worden afspraken gemaakt met gemeenten, textiel- en kledinginzamelaars, -verwerkers en -recyclers, kringloopbedrijven en retailers. Daarnaast zijn ook in winkels steeds vaker kleding inzamelbakken te vinden.

Aanschrijven
De overheid werkt toe naar een circulaire economie in 2050 en onder meer via UPV’s moeten sectoren hieraan bijdragen. De lijst van deelnemers aan de collectieve aanpak die Stichting UPV Textiel organiseert is openbaar via stichtingupvtextiel.nl en wordt iedere zes weken geactualiseerd. Het ministerie heeft aangekondigd ondernemingen te gaan aanschrijven die zich nog niet hebben gemeld bij de stichting als deelnemer van de collectieve aanpak of zichzelf nog niet rechtstreeks bij het ministerie kenbaar hebben gemaakt.