Na drie maanden van verbetering van de stand van de woonbranche economische barometer is de graadmeter voor de woonbranche in maart toch weer onderuit gegaan. De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand maart bijna zes volle punten gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. De barometer eindigde de maand maart op een stand van -11,6. De terugval wordt met name veroorzaakt door matige omzetcijfers van de woondetailhandel en sterk negatieve cijfers over de woningmarkt.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand februari 2023 uitgekomen op +4,3. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in februari een toename van de omzetwaarde van 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetgroei werd echter volledig veroorzaakt door een hoger prijsniveau. Het verkoopvolume daalde namelijk met 4,9 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten februari 2023

%

Consumenten vertrouwen maart 2023

%

Consumenten vertrouwen februari 2023

Consumentenvertrouwen
Consumenten waren in maart voor de vijfde maand op rij minder pessimistisch dan een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen is echter nog laag. In maart kwam het vertrouwen uit op -39, tegen -44 in februari. Consumenten waren zowel minder pessimistisch over de economie in de afgelopen twaalf maanden als over de economie in de komende twaalf maanden. De koopbereidheid kwam in maart uit op -33, tegen -37 in februari. En vooral gunstig voor de woonbranche; de tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten minder ongunstig.

Producentenvertrouwen
De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verbeterd. Het vertrouwen ging van 3,7 in februari naar 4,0 in maart, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun voorraden gereed product. Het oordeel over de orderportefeuille veranderde nauwelijks.

%

Producentenvertrouwen maart 2023

%

Producentenvertrouwen februari 2023

Verkochte woningen

Woningmarkt
In februari 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 11.858 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 15,5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van januari werden er in februari 9,7 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -6,6 in februari gedaald naar -15,5 in maart 2023. Daarmee vormt de woningmarkt een steeds groter probleem voor de woondetailhandel.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier