De producenten in de industrie waren in mei minder negatief dan in april. Het vertrouwen ging van -3,6 in april naar -2,8 in mei, aldus het CBS. Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid.
Het producentenvertrouwen lag in mei onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van -1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde (10,4). In april 2020 werd de laagste waarde (-31,5) genoteerd.

Producenten waren in mei positiever over de verwachte productie in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze wat minder negatief over de orderpositie. Het oordeel over de voorraden gereed product bleef even negatief.

Een deelindicator was positief. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal dat een afname van de productie voorziet.

De andere twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht, was kleiner dan het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt.

In de helft van de belangrijkste branches van de industrie verbeterde het vertrouwen. De toename was het grootst bij de producenten van hout- en bouwmaterialen. Fabrikanten in de elektrotechnische en machine-industrie waren het meest positief.

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie was in maart 6,0 procent lager dan in maart 2023. Ook in de voorgaande acht maanden kromp de productie op jaarbasis. Ten opzichte van februari daalde de productie met 1,5 procent.