Dit jaar brengt Locatus voor de 5e keer de Factsheet uit met retail data van de Benelux. In deze factsheet zijn de belangrijkste kengetallen van België, Nederland en Luxemburg samengevat. Dit geeft inzicht in de huidige stand van zaken. Maar in hoeverre verschilt 2021 van 2017? Locatus zette de twee factsheets naast elkaar en trok de belangrijkste conclusies:

Het totaal aantal verkooppunten neemt zowel in Nederland (-2,1%) als België (-3%) af, terwijl we in Luxemburg juist een stijging van 4,5% zien in de afgelopen 4 jaar.

De winkelverkoopvloeroppervlakte van de detailhandel is in Luxemburg het meest gestegen, en wel met 21,4% ten opzichte van 2017. België laat een lichte stijging zien (2,4%) en Nederland een heel lichte daling (0,7%). Sinds 2020 registreert Locatus ook het oppervlak (wvo) van de niet-detailhandel. Deze is terug te vinden  in de nieuwste factsheet.

Het aantal verschillende branches is de laatste 4 jaar per saldo met zo’n 4% afgenomen. Er verdwijnen dus meer branches dan er bij komen. Nieuwe branches zijn o.a. Nagelsalon, CBD, Sisha lounge, Crêpes/Wafels/Donuts en Trampoline parken.

In alle drie de landen is het aantal winkelformules In Nederland met 4,7% en in België en Luxemburg met ruim 9% toegenomen.
Toch zien we dat het totaal aantal ketenwinkels een andere trend laat zien. In Nederland en België zien we een afname van 2,5 – 2,7%. Alleen in Luxemburg is het totaal aantal ketenwinkels toegenomen, met 14,4%.

Omdat er ook een afname was in het totaal aantal verkooppunten, blijft de filialiseringsgraad in Nederland & België vrijwel gelijk. Alleen in Luxemburg zien we een toename van 2,2 %punt.

De verdeling van het aantal verkooppunten over de verschillende winkeltypes is in Nederland en België vrijwel gelijk gebleven. Alleen in Luxemburg zien we een wezenlijke verschuiving. Dit komt door de oplevering van een aantal nieuwe planmatige winkelcentra. Dit verklaart ook de toename van de winkelketens. In deze planmatige winkelcentra hebben ketenwinkels immers vaak de overhand.

De verspreiding over de verschillende sectoren blijft in Nederland vrijwel gelijk. In België en Luxemburg zien we dat de toename in de groepen Leegstand en Diensten met name komt door een afname in de groepen Mode & Luxe, Vrije Tijd en In- & Om het huis.

In de afgelopen 4 jaar is de leegstand in de hele Benelux toegenomen. Luxemburg laat de grootste stijging zien (van 6,9% naar 9,2%). Het bouwen van nieuwe winkelcentra heeft hier geleid tot een flinke toename van het aantal verkooppunten. Dit lijkt teveel voor de markt, als je ook naar de leegstand kijkt. In België is het aantal verkooppunten afgenomen, maar zien we dat de ontwikkelingen in de periferie de effecten van ombouw naar niet-retail op andere plaatsen teniet doen. Hier is de leegstand in 4 jaar van 9,6% naar 11,8% gestegen. In Nederland heeft de horecasector een groot deel van de leeggekomen panden gevuld. Daarnaast zijn hier ook winkelpanden omgebouwd naar woningen of kantoren. De leegstand is hier het minst gestegen, en wel van 7,2% naar 7,5%.

In de Benelux Factsheet zien we op de kaart de leegstand per provincie. De grafiek vergelijkt 2021 met 2017.

De meeste provincies in Nederland laten redelijk vergelijkbare cijfers zien met 4 jaar geleden. Er zijn echter een aantal provincies die er in negatieve zin uitspringen. Voor Nederland zijn dit Limburg, Flevoland en Noord Holland is de leegstand het meest gestegen.

De stand van zaken is in 2021?

Download hier de factsheet.