De stand van de woonbranche economische barometer is in januari gestegen. De barometer sloot de maand januari af met een stijging van 3,6 punten ten opzichte van de voorgaande maand. De barometerstand sloot januari af op een stand van 6,4. De stijging wordt volledig veroorzaakt door betere cijfers over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het consumenten- en producentenvertrouwen noteerden de afgelopen maand juist een lichte daling.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over het derde kwartaal van 2019 uitgekomen op 10,0. Woonwinkels vallen onder de SBI-code 475 van het CBS. 54 Procent van de woondetaillisten noteerde in het derde kwartaal een toename van de omzet tegenover 44 procent een daling. Dat is een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal.​

%

woonwinkeliers die omzetstijging noteren

%

Woonwinkeliers die daling noteren

Consumentenvertrouwen in december 2019

Consumentenvertrouwen in januari 2020

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in januari nauwelijks veranderd, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen komt in januari uit op -3. In december was dat -2. De koopbereidheid is nauwelijks veranderd. Deze deelindicator gaat van 1 in december naar 0 in januari. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verslechtert, terwijl het oordeel over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden niet verandert. Consumenten vinden verder de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder gunstig. Ook het oordeel over de economie is nagenoeg hetzelfde. De deelindicator Economisch klimaat gaat van -8 naar -7. Dat komt doordat consumenten een fractie minder negatief zijn over de economie
in de komende twaalf maanden.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in januari 2020 gedaald ten opzichte van een maand eerder. Het vertrouwen ging van 2,9 in december 2019 naar 2,5 in januari 2020, aldus het CBS bekend. Producenten in de industrie oordeelden in januari positiever over de verwachte bedrijvigheid. Daarentegen waren ze minder positief over de orderpositie. Het oordeel over de voorraden gereed product veranderde nauwelijks. Twee deelindicatoren van het
producentenvertrouwen waren positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Daarentegen was het oordeel over de voorraden gereed product negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Producentenvertrouwen december 2019

Producentenvertrouwen januari 2020

Verkochte woningen in december 2019

Woningmarkt
In december 2019 zijn er volgens cijfers van het CBS 22.573 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 16,2 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van november werden er in december zelfs 23 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 16,2. Dat is een forse stijging van bijna 16 punten ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.