De woonbranche economische barometer is in de maand september weer licht verbeterd. De stand van de woonbranche economische barometer is deze maand twee punten gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee komt de barometerstand eind september op een stand van -9,9. Vrijwel heel 2023 schommelt de barometerstand al rond de -10. Met uitzondering van het producentenvertrouwen lieten alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd de afgelopen maand een hele kleine verbetering zien.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand augustus 2023 uitgekomen op +4,5. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in augustus een toename van de omzetwaarde van 4,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetgroei werd voor het eerst dit jaar niet alleen door hogere prijzen gerealiseerd, want ook het verkoopvolume steeg met 0,3 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten augustus 2023

%

Consumenten vertrouwen september 2023

%

Consumenten vertrouwen augustus 2023

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten was in september 2023 een fractie minder negatief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -40 in augustus naar -39 in september. Echter, zowel het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden was wat negatiever. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten wel minder ongunstig dan in augustus. .

Producentenvertrouwen
De producenten in de industrie waren in september even negatief als in augustus. Het vertrouwen kwam opnieuw uit op -2,2, aldus het CBS. Het oordeel van fabrikanten over hun orderportefeuille verslechterde, maar ze waren minder negatief over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden en de voorraden gereed product. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was kleiner dan het aantal dat een afname van de productie voorziet. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht had wel de overhand op het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.

%

Producentenvertrouwen september 2023

%

Producentenvertrouwen augustus 2023

Verkochte woningen

Woningmarkt
In augustus 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 15.934 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 2,9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van de maand juli werden er in augustus 6,8 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -9,1 in augustus gestegen naar -2,9 in september 2023.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier