De woonbranche economische barometer is in de maand oktober toch weer in het rood beland. De barometerstand daalde in oktober met ruim vier punten en sloot de maand oktober af op een stand van -3,9. Alleen de deelindicator over het producentenvertrouwen staat positief. De negatieve stand wordt veroorzaakt door de deelindicatoren over het consumentenvertrouwen, de omzetontwikkeling van de woondetailhandel en de woningmarkt.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand september 2021 uitgekomen op -3,3. Dat is een flinke daling ten opzichte van de voorgaande maand (3,9). Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in september een daling van de omzetwaarde van 3,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam zelfs met 8,5 procent af.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten september 2021

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten augustus 2021

%

Consumenten vertrouwen oktober 2021

%

Consumenten vertrouwen september 2021

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in oktober 2021 verslechterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -10, tegen -5 in september 2021. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde. Consumenten waren in oktober pessimistischer over de economie dan in september. De deelindicator economisch klimaat ging van -8 naar -14. Consumenten waren minder positief over de economie in de komende twaalf maanden. De koopbereidheid kwam in oktober uit op -7, tegen -3 in september. Consumenten waren minder positief over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Daarnaast oordeelden zij negatiever over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en het doen van grote aankopen.

Producentenvertrouwen
In oktober 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verbeterd ten opzichte van september. Het vertrouwen ging van 11,1 naar 12,3 aldus het CBS. Dat is een evenaring van de recordhoogte in juli 2021. De ondernemers in de industrie waren in oktober vooral positiever over de toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder. Ze oordeelden ook positiever over hun orderpositie. Het oordeel lag op het hoogste niveau sinds 1985. Ten slotte verbeterde ook het oordeel over de voorraden gereed product.

%

Producentenvertrouwen oktober 2021

%

Producentenvertrouwen september 2021

Verkochte woningen

Woningmarkt
In september 2021 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 17.575 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 14,7 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van augustus werden er in september 1,8 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -9,3 in september gezakt naar -14,7 in oktober.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier