De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand november, na een lichte verbetering in oktober, toch weer gedaald. De barometer eindigde de maand november op een stand van -16,1 wat een daling van ruim twee punten betekent ten opzichte van de voorgaande maand. Het zijn de deelindicatoren over de woningmarkt en de omzet van woondetaillisten die de afgelopen maand verslechterden.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand oktober 2022 uitgekomen op -2,2. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in oktober een daling van de omzetwaarde van 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetdaling werd veroorzaakt door een dalend volume (-14,5%). Het prijsniveau lag wel een stuk hoger dan een jaar geleden.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten oktober 2022

%

Consumenten vertrouwen november 2022

%

Consumenten vertrouwen oktober 2022

Consumentenvertrouwen
Consumenten waren in november iets minder somber dan in oktober, toen hun vertrouwen een absoluut dieptepunt bereikte. In november kwam het vertrouwen uit op -57, tegen -59 in oktober, aldus het CBS. Consumenten waren in november iets minder pessimistisch over de economie dan in oktober. De deelindicator economisch klimaat ging van -75 naar -72. Consumenten waren vooral minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden. Over het doen van grote aankopen waren consumenten vrijwel net zo negatief als in oktober.

Producentenvertrouwen
De stemming onder ondernemers in de industrie is in november verbeterd. Het vertrouwen ging van 2,5 in oktober naar 3,0 in november, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid. Ondernemers waren positiever over de productie in de komende 3 maanden. Ook waren ze wat positiever over hun orderpositie. Daarentegen waren producenten negatiever over de voorraden gereed product.

%

Producentenvertrouwen november 2022

%

Producentenvertrouwen oktober 2022

Verkochte woningen

Woningmarkt
In oktober 2022 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 14.863 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 8,2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van september werden er in oktober zelfs 15,7 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van 0,3 in oktober gedaald naar -8,2 in november.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier