In november steeg de Interior Index met bijna vijf punten en sloot af op 16,3. Dat betekent groei voor de woonbranche. De cijfers over het producentenvertrouwen en de woningmarkt lieten een fraaie stijging zien ten opzichte van de voorgaande maand. De cijfers over het consumentenvertrouwen en de weekomzetmutatie van woondetaillisten bleven vrijwel onveranderd positief.
Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten bleef in november stabiel positief. Deze deelindicator kwam in november uit op 16,7, een fractie lager dan in oktober. 42 Procent van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 26 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht ruim de helft (53%) dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. Slechts 15% voorziet een omzetdaling. Daarmee is het optimisme onder de woondetaillist stabiel positief.

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen oktober 2017
  • Consumenten vertrouwen november 2017
Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in november 2017 gelijk gebleven, zo meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt net als in oktober en september uit op 23. Het oordeel over het economisch klimaat is in november iets minder positief. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 41, tegen 43 in oktober.
Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in oktober naar 9,1 in november, maakt het CBS bekend. Dat is de hoogste stand na januari 2008. Toen werd met 9,4 de hoogste waarde ooit bereikt. Ook het Duitse producentenvertrouwen ligt op recordhoogte. Het oordeel van de producenten over hun orderportefeuille verbeterde in november. Ook waren ze een fractie positiever over de voorraden gereed product. Daarentegen waren ze een fractie negatiever over de verwachte bedrijvigheid.
  • Productenvertrouwen oktober 2017
  • Producentenvertrouwen november 2017

Verkochte woningen

Woningmarkt
In oktober 2017 registreerde het Kadaster 20.143 verkochte woningen. Dit is een stijging van 16,2 procent ten opzichte van oktober 2016. Vergeleken met de voorgaande maand, september 2017, is er sprake van een daling van 2,4 procent. Vergeleken met oktober vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 26,8 procent. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden een stuk positiever zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een positief effect op de stand van de barometer. De deelindicator van de woningmarkt steeg namelijk van -1,8 naar 16,2.
Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.