Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft Koninklijke CBM meerdere malen onderzocht hoe groot de impact van de crisis is op de meubelindustrie en interieurbouw. Bijna de helft van onze leden heeft onlangs de 4e corona-enquête ingevuld. CBM heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Marktdata.nl gevraagd dit onderzoek uit te voeren en de gewenste berekeningen te maken.

Uit deze laatste corona-enquête van Koninklijke CBM, die gehouden is van 29 september tot 5 oktober, blijkt dat de impact van de corona crisis nog steeds fors is, maar wel minder groot dan bij de vorige enquête in april van dit jaar werd verwacht.

Ongeveer de helft van de ondernemers voorziet voor 2020 omzetverlies, een flink deel daarvan zelfs meer dan 25%. Eén op de vier ondernemers heeft nu nog geen omzetverlies, maar verwacht dit wel voor 2020. Gemiddeld bedraagt het verwachte omzetverlies over 2020 voor de hele branche 8,8%, of te wel 383 miljoen euro.

Ruim vijf maanden geleden, toen de crisis net uitgebroken was, verwachtten ondernemers nog een omzetdaling van 1 miljard euro en 1.000 ontslagen. Het aantal verwachte ontslagen voor 2020 bedraagt nu 328 en voor 2021 een kleine 600.

Het is belangrijk te melden dat de enquête is afgenomen voordat ondernemers geconfronteerd werden met de recente aanscherpingen van het kabinet. Dat effect is dus niet zichtbaar in de resultaten.

Het volledige rapport toont de onderzoekresultaten.