Samen met de Europese koepelfederatie EFIC (de Europese Confederatie van de meubelindustrie) werkte Fedustria aan een visiedocument, waarin de kansen en uitdagingen voor de meubelindustrie inzake circulaire economie omschreven worden.

”Het circulair economisch model is één van de sleutels tot een welvarende en veerkrachtige economie. De evolutie van onze economie naar een circulair model is essentieel. Daarom schakelt het VBO FEB, in samenwerking met zijn lidfederaties waaronder Fedustria, een versnelling hoger met zijn ‘Visie circulaire economie 2030’. Deze visie heeft als doel maximale waardecreatie dankzij een verhoogd concurrentiekracht, vlottere toegang tot materialen, beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen en jobcreatie.”

In de meubelsector lopen er reeds diverse initiatieven op het vlak van circulaire economie, waarbij eco-innovatie, herstelbaarheid van producten, levensduurverlenging en het verkennen van andere businessmodellen maar enkele van de pistes zijn waarrond gewerkt wordt.

In januari 2021 trad de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in voege in België. Samen met enkele matrasproducenten en de sectorfederaties Comeos (distributiesector) en Navem (meubelhandel) richtte Fedustria de vzw Valumat op, het beheersorganisme voor de UPV voor matrassen. ”Uniek aan deze UPV is dat er, op initiatief van Valumat, een belangrijke rol is weggelegd voor eco-innovatie en design for circularity. Nu reeds zijn er enkele Belgische matrasproducenten die een circulaire matras op de markt gebracht hebben, en in de volgende jaren verwachten we hier nog heel wat evoluties. Kortom, de Belgische matrasproducenten spelen hierin een toonaangevende rol op internationaal niveau.”

Fedustria pleit verder al jarenlang om duurzaamheidscriteria mee op te nemen in openbare overheidsopdrachten. ”Uiteraard zal Fedustria zich ook in de toekomst blijven inspannen om haar lidbedrijven te motiveren en te begeleiden naar een circulaire toekomst.”

Lees hier de complete visie van Fedustria aangaande circulaire economie.