De site interieurbouwonline.nl meldt dat er voor het eerst een daling te zien is is in het aandeel geïmporteerd tropisch hardhout. Dit meldt het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer in het tweede jaarverslag. En dat is reden tot zorg. Dit bericht is ook te lezen op de site van CBM.

“Leden hebben eerder gemeld dat het steeds lastiger wordt om aan duurzaam geproduceerd tropisch hout te komen, dit blijkt nu ook uit de cijfers. Als duurzaam geproduceerd hout niet snel tot een betere business case voor duurzaam bosbeheer in de tropen leidt, verliezen we zeer waarschijnlijk nog meer gecertificeerde concessies met roofbouw of ontbossing tot gevolg.” aldus Paul van den Heuvel, voorzitter Stuurgroep Convenant.
De doelstelling van het Convenant is de houtketen verder te verduurzamen door duurzaam geproduceerd hout tot norm te maken in Nederland in 2020. Hier wordt vanuit meerdere invalshoeken aan de doelstelling gewerkt. Vier werkgroepen zijn bezig met de onderwerpen IMVO Risico’s, Handelsketen, Marktvraag en Business Case van Duurzaam Bosbeheer.