Per 1 april wordt de verdeling van Natuzzi in de Benelux gedaan door Home Philosophies. Dit is de nieuwe onderneming van Jan Mentens, al jarenlang de man achter Natuzzi in de Benelux en andere Europese landen. Per 1 april gaat Jan zich alleen nog met de Benelux bezighouden, waar hij ooit begonnen is. Al ruim 15 jaar werkt hij voor de Italiaanse zitmeubelfabrikant. Binnen Home Philosophies is ruimte voor een nieuwe agentuur naast Natuzzi – vanzelfsprekend niet in de hoek van zitmeubelen.
Het afgelopen jaar heeft de ondernemer in zijn familiekring ervaren hoe belangrijk goede gezondheid is, dat had mede te maken met zijn beslissing om in de toekomst dichter bij huis te werken en niet continu het continent rond te reizen. Jan vertelt in een toelichting dat hij in goed overleg met Pasquale Natuzzi is overeengekomen de dochteronderneming Natuzzi Benelux over te nemen en als agentuur voor de Italiaan te gaan werken. In de praktijk betekent deze constructie weinig verandering voor klanten.
Jan wil met Home Philosophies bovendien de groep mensen met wie hij al 10 tot 15 jaar samenwerkt bij elkaar houden. “We hebben gezamenlijk veel ervaring en een uitgebreid netwerk in de Benelux. Dat willen we voortzetten.”
Vanwege deze stap is Jan niet meer het aanspreekpunt voor Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Groot Brittanië en Ierland. De verantwoordelijkheid hiervoor verschuift naar zijn chef Gianluca Pazzaglini die de agenten ter plaatse aan gaat sturen.