De omzet van Ingka Group, de grootste franchisenemer van het merk IKEA, steeg in het fiscale jaar 2022* met 5,6 procent en kwam daarmee uit op 39,5 miljard euro (FY21: 37,4 miljard euro).

Onder andere de tragische oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en de aanhoudende impact van de coronapandemie zorgden voor grote uitdagingen. Desondanks zette het Zweedse woonwarenhuis stevig in op een vernieuwde omnichannelstrategie om het aanbod zo betaalbaar, duurzaam en toegankelijk mogelijk te houden voor klanten wereldwijd. De omzet van IKEA Nederland groeide dankzij een sterke groeistrategie met 10 procent: van 1,24 miljard euro in FY21 naar 1,37 miljard euro in FY22. Van die omzet was 30,9 procent afkomstig van online verkoop.

In een jaar met veel geopolitieke en economische uitdagingen, hield Ingka Group haar focus op de visie van IKEA: het creëren van een ​​beter dagelijks bestaan voor zoveel mogelijk mensen. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne schroefde de onderneming zijn activiteiten in Rusland terug en ging het bedrijf samenwerkingen aan met partners zoals UNHCR en het Rode Kruis – om producten te doneren, werkgelegenheid te creëren voor vluchtelingen en opvanglocaties in te richten. Als blijk van waardering voor de buitengewone inzet van de meer dan 170.000 IKEA medewerkers tijdens de coronapandemie, keerde het woonwarenhuis een eenmalige bonus uit van in totaal 110 miljoen euro**. Ook was de jaarlijkse bijdrage van Ingka Group aan de individuele pensioenfondsen van werknemers zijn hoogste bijdrage tot nu toe.

Betaalbaarheid is voor IKEA een van de belangrijkste kernwaarden. De stijgende inflatie en ongekend hoge kosten van energie en grondstoffen zijn daarbij een groot probleem. Paul de Jong, CEO IKEA Nederland: “We blijven ondanks alle uitdagingen investeren in wat wij belangrijk vinden: een beter en duurzamer leven thuis zo toegankelijk mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Juist in deze tijden waarin ieders portemonnee wordt geraakt, blijven we daarom fors investeren in de betaalbaarheid van ons aanbod.”

De omzet van IKEA Nederland steeg in FY22 met 10 procent – onder andere door een groeiend marktaandeel. Ook investeerde het bedrijf in Nederland flink in het versterken van de omnichannelstrategie. Zo werd IKEA Groningen uitgebreid tot een logistiek centrum. Hiermee is de vestiging in staat om 50 procent van de totale ‘last mile’ distributie (thuisbezorgingen) van IKEA Nederland te verzorgen. Daarmee worden andere vestigingen ontlast en hoeven er minder bestellingen vanuit het centrale distributiecentrum in Oosterhout te komen. Het klantcontactcentrum is opnieuw opgezet en veranderd in een volledig customer meeting point op afstand waar mensen terecht kunnen voor advies en online planafspraken voor bijvoorbeeld keukens.

Ingka Group blijft investeren in duurzaamheid en werkt hard aan het doel om in 2030 klimaatpositief te zijn. Als onderdeel van een initiatief van 6,5 miljard euro om bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C, versnelde het bedrijf zijn investeringen in wind- en zonne-energieprojecten in Duitsland, Spanje, Zweden en Polen. Ook in Nederland gebeurt er veel op het gebied van duurzaamheid. Zo is er flink geïnvesteerd in zonnepanelen (ook op carports), in de uitbreiding van emissievrije thuisbezorging en het verder verduurzamen van het gehele assortiment. IKEA werd in 2022 voor het zesde jaar op rij door consumenten gekozen tot meest duurzame merk in de categorie ‘retail’ door de Sustainable Brand Indextm.

Inter IKEA Systems B.V., de eigenaar van het IKEA concept en de wereldwijde IKEA franchisegever, maakt vandaag ook de totale IKEA omzet bekend van alle 12 groepen franchisenemers.

*Het fiscale jaar 2022 liep van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

**De eenmalige bonus komt bovenop de bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden die Ingka Group zijn medewerkers biedt.