Als eerste brancheorganisatie in ons land introduceert INretail een door MKB Nederland geaccrediteerde verzekering die de loondoorbetalingskosten van langdurig zieke medewerkers overneemt van de werkgever. De MKB-verzuim-ontzorg-polis werd samen met Nationale Nederlanden ontwikkeld. Ook ondernemers die niet bij INretail zijn aangesloten kunnen er van profiteren.

De verzekering is een primeur en speelt in op nieuwe wetgeving die vanaf 1 januari aanstaande geldt. Makkelijker en duidelijker stond bij de ontwikkeling van de polis centraal. Ondernemers krijgen veel over zich heen bij zieke medewerkers en hebben producten nodig dat een probleem oplost en geen vragen oproept.

MKB-ers die te maken krijgen met langdurig zieke medewerkers weten het: de dubbele loonkosten, de re-integratie verplichtingen en de tijd die nodig is om zieken goed te begeleiden kunnen het bedrijf in zware problemen brengen. Bovendien is er het risico op verplichte loondoorbetaling na twee jaar ziekte dat iedere ondernemer kan treffen. De nieuwe verzekering dekt per 1 januari 2020 financiële risico’s bij langdurige ziekte en neemt zo nodig alle re-integratie verplichtingen over.

INretail roept ondernemers die elders hun verzuimverzekering hebben ondergebracht op om vóór 1 oktober 2019 het contract met hun arbodienst op te zeggen en vanaf januari 2020 gebruik te maken van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

Met de komst van deze verzekering wordt tegelijk een belangrijke drempel weggehaald die ondernemers ervan weerhoudt nieuwe medewerkers in dienst te nemen. De situatie van hoge, dubbele loonkosten waartegen INretail voortdurend lobby voerde, is nu opgelost.