INretail en Bureau Stedelijke Planning zijn de krachten achter het project ˜Vitale Buitenstad” en de site www.vitalebuitenstad.nl. Het doel is om retailers, beleidmakers en vastgoedeigenaren te helpen het evenwicht te verbeteren in vraag en aanbod van de Buitenstad. 48% Van de winkelmeters in ons land is hier te vinden. Net als in de binnensteden en dorpskernen is ook in de Buitenstad sprake van te veel winkelmeters en ander type verkooppunten. Vitale Buitenstad is een vervolg op onderzoek uit 2015 naar de wenselijke ontwikkelingen in de decentrale retail.

Ieder gebied eigen aanpak 

De Buitenstad is een definitie van alle verkooppunten aan consumenten buiten de reguliere (binnenstedelijke) winkelgebieden. Het betreft verspreid liggende verkooppunten en grootschalige concentraties die vaak aan de rand van de stad zijn gesitueerd. De Buitenstad heeft minder, maar wel betere verkooppunten en gebieden nodig. Veranderend consumentengedrag en verdergaande digitalisering vragen om maatregelen. Ieder gebied is anders en heeft een eigen aanpak nodig.

Samen met partners

INretail en Bureau Stedelijke Planning gaan samen met projectpartners kennis over de Buitenstad vergaren. Dat gebeurt via onderzoek en  werksessies met deskundigen en belangstellenden. Ook wordt een gezamenlijke koers bepaald en worden instrumenten verzameld of ontwikkeld die in de praktijk helpen bij het nemen van lokale maatregelen. Op 1 oktober 2018 worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd tijdens het congres Vitale Buitenstad.

Lokaal scherpe keuzes nodig

Sinds 2005 steeg het aantal verkooppunten in de Buitenstad met 8% en het totale oppervlak van winkels met 20%. Daardoor zijn vraag en aantal op een flink aantal plaatsen niet in balans en past de winkelstructuur niet meer bij de wens van de consument. Daarnaast zijn er gebieden waar de Buitenstad juist floreert en de enig mogelijke vestigingsplek voor voorzieningen vormt. Dit maakt dat lokaal vaak heldere keuzes nodig zijn om tot minder, maar betere verkooppunten en winkelmeters te komen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deelname aan de werksessies en het bepalen van effectieve instrumentaria. Dat kan op de site www.vitalebuitenstad.nl en via het Linkedin-account van Vitale Buitenstad.