Onder de noemer Up Next: Business is Koelnmesse volop bezig om de komende editie van imm Cologne (16 tot en met 21 januari 2023) op te tuigen als de beurs van de toekomst: een platform voor presentaties en netwerken dat verder gaat dan alleen nieuwe meubelen, de functie als denktank voor de branche wanneer het gaat om technische en logistieke uitdagingen en ook in de nieuwe indeling van de beurs moet een vernieuwd elan naar voren komen.

 

Koelnmesse zet echt in op de beurs als ontmoetingsplek voor het overleggen over strategische samenwerking, marketing, gebruik van grondstoffen, transport en andere factoren die minder met concrete meubelen en meer met de randvoorwaarden voor productie en verkoop te maken hebben. Hiervoor zijn er lezingen met experts op dit gebied. De beursorganisator ziet hierin meerwaarde en voorspelt dat de beurs van de toekomst minder productgericht zal zijn. Ketensamenwerking is een must in deze tijd en dit proces op gang brengen is belangrijker dan de zoveelste nieuwe stoel of bank.

 

Klimaatbescherming, verantwoord ondernemen, duurzaamheid en circulariteit kunnen leuke marketingkreten zijn, maar Koelnmesse ziet deze thema’s als een belangrijke reden om ieder jaar in januari naar Keulen te komen. De beurs als jaarlijks ijkpunt: wat hebben we bereikt als industrie? Waar gaan we naar toe? Het is een nieuwe weg waarbij de traditionele rol van een beurs als podium voor nieuwe producten voor een deel wordt losgelaten. Meer een symposium of een conferentie dan de zoveelste meubelshow. De beurs ziet zichzelf vanaf 2023 ook meer als een interactieve bemiddelaar tussen leveranciers, ontwerpers, toeleveranciers en retailers om zo de gewenste ketensamenwerking in werking te krijgen. De beurs als regisseur in plaats van een passieve toonzaal.

En dit het hele jaar door, ook buiten het beursmoment om, dankzij het digitale platform van imm Cologne. De beurs van de toekomst is niet langer actief gedurende het beursmoment zelf maar denkt 24/7, 365/365 actief mee met de branche. Het deelnemrsveld moet dit streven naar vernieuwing en voorwaarts denken in collectiviteit onderstrepen, zo stelt de beurs.

 

Bij dit nieuwe streven hoort een nieuwe indeling van de hallen en ook die komt eraan: het thema Pure Atmospheres verhuist van hal 11 naar de nieuwe hal 1, 4.2 en 5.2. Pure Editions blijft in de hallen 2.2 en 3.2, Home Scenes gaat naar hal 11 met drie verdiepingen, hallen 10.1, 10.2, 6, 4.1 en 5.1 horen ook bij Home Scenes en hallen 9 en 10.1 blijven voor slapen. Hallen 7 en 8 zijn voor de editie van Living Kitchen. Nieuw zijn de community hubs in iedere hal waar dus over de thema’s die los staan van nieuwe producten van gedachten wordt gewisseld. Ook nieuw is dat er meer afwisseling zal zijn tussen grotere en kleinere stands om zo duidelijk te maken dat er voor iedereen plaats is in de samenwerking waartoe de veranderende omstandigheden ons min of meer dwingen. Met de beurs als mediator.