Designproducent Leolux zet een nieuwe samenwerking op met Limburgse organisaties en bedrijven. Het  netwerk verenigt de landbouwsector en de maakindustrie, creëert een nieuw verdienmodel voor de Limburgse veehouders en is een economische stimulans voor de regio. Met het opzetten van het netwerk wil Leolux een voortrekkersrol spelen op het gebied van duurzaam produceren. Het eerste tastbare resultaat wordt een “Limburg-meubel”. Niet alleen de ontwerper en de makers, maar ook zoveel mogelijk materialen worden “gesourced” in de directe omgeving. Belangrijk onderdeel: natuurlijk lokaal leer, geproduceerd van echte Limburgse vleeskoeien. Het concept wordt gesteund door de Provincie Limburg, dat het project beschouwt als een uithangbord voor de innovatiekracht van de regio.

Limousin

‘Als familiebedrijf vindt Leolux een schone omgeving belangrijk, ook voor volgende generaties’, aldus directeur Sebastiaan Sanders. De principes van de “blue economy” zijn voor Leolux een lichtend voorbeeld: we willen schoon werken, met grondstoffen die lokaal voorhanden zijn. Op zichzelf is duurzaam produceren voor ons al jarenlang heel vanzelfsprekend, maar met betrekking tot de herkomst van leer is er nog winst te behalen. Nu komt ons leer voornamelijk nog van Duitse dieren die in Italië gelooid worden, terwijl er hier in Limburg prachtige Limousin-vleesrunderen rondlopen. Als we deze dieren kunnen inzetten voor het produceren van hoogwaardig kwaliteitsleer, scheelt dat uiteraard flink in de CO2 uitstoot. Bovendien is het een geweldige stimulans voor de regio.’ Leolux heeft al afspraken gemaakt met de vereniging van houders van deze Limousin-vleesrunderen. De huiden worden na de slacht van de dieren apart gehouden en zijn straks volledig traceerbaar. Wie een meubel koopt met het lokale leer, weet dus precies waar het dier vandaan komt.

Afbreekbaar leer

Het Limburg-meubel wordt ontworpen door een Limburgse designer, ontwikkeld en gemaakt door Leolux in Venlo, met materialen die (waar mogelijk) uit de directe omgeving worden gehaald. Het meest complexe van dit innovatieve concept, is echter het opstarten van de lokale leerproductie. Sanders: ‘De structuur die je Italië hebt, van veehouders, slachthuizen en handelaren die samenwerken met looiers, ontbreekt in Limburg nog volledig. Deze samenwerking zijn we nu aan het opzetten, in samenspraak met alle betrokken partijen. Dat is een heel intensief en kostbaar traject. Maar het eindproduct, ons eigen lokale leer van Limousin runderen, wordt dan ook van absolute topkwaliteit: een exclusief zuiver anilineleer, van Limburgse dieren, gemaakt in de regio, met verf- en looistoffen die volledig afbreekbaar zijn.’

Najaar 2018

Bij het plan is een groot aantal partijen betrokken. Leolux en IBI2 (de milieu-denktank waar Leolux partner van is), zijn in overleg met de veehouders, slachters en looiers. Maar ook de LLTB (de Limburgse land- en tuinbouwbond) en de provincie praten mee. Het Limburg meubel zelf moet nog worden ontwikkeld. Er is inmiddels een Limburgse designer benaderd. De bedoeling is om het meubel in de tweede helft van 2018 te presenteren. De provincie Limburg steunt het innovatieproject van Leolux met een subsidie van 165 duizend euro, de helft van de kosten die Leolux maakt voor de ontwikkeling, het opbouwen van de samenwerking en de kennisuitwisseling die het project “Limburg-meubel” met zich meebrengt.