Gertjan Slob van Locatus blogt regelmatig over het winkelstraat landschap in ons land. Deze keer bericht hij over het verschil in passantenaantallen voor de corona pandemie en nu.

“De afgelopen weken hebben wij al regelmatig verslag gedaan over de ontwikkeling van de passantenaantallen in deze Corona tijd. Vanaf half april zagen we een redelijk snel herstel van de drukte in binnensteden en op 23 mei lagen de passantenaantallen weer op 56% van wat ze voor Corona waren. Vanaf 23 mei blijft het aantal elke zaterdag stabiel. Ten opzichte van een jaar geleden (zaterdag 15 juni 2019) lag het aantal passanten op zaterdag 13 juni 2020 op 50% van het jaar ervoor. Ondanks de opening van de terrassen sinds 1 juni.”

“Deze ontwikkeling herleiden wij uit een set van 14 continu tellende Wifi sensoren in Nederland en België. Met deze monitoring set hebben we een beeld van 14 steden, maar wel slechts op één locatie in die steden. Om een beter beeld te krijgen van de spreiding van de  passanten hebben wij afgelopen zaterdag als aanvulling geteld in 17 steden in Nederland en België: en dan op minimaal 12 verschillende locaties in het centrum.”

“In totaal is afgelopen zaterdag op 264 plekken in 17 steden geteld. Op de foto’s die sommige tellers gemaakt hebben lijkt het vanouds druk. Maar uit de tellingen blijkt wat anders: Gemiddeld lag het aantal passanten over deze 264 plekken op 43% van het aantal dat wij bij onze laatste telling registreerden. Dat is nog iets lager dan de 50% die we bij onze Wifi tellingen registreerden. De belangrijkste reden voor dit verschil ligt in het moment van tellen. In onze handmatige telling hebben wij ervoor gekozen om op de drukste momenten van de dag te tellen. Om drukte te mijden kiezen consumenten op dit moment juist meer voor de rustige tijden aan het begin van de ochtend en eind van de middag. Met Wifi worden deze tijden wel geregistreerd en in onze handmatige steekproef zijn deze niet geregistreerd.”

“Grote centra, die sterk afhankelijk zijn van toeristen en het OV, blijven in passantenaantallen veel verder verwijderd van hun historische aantallen dan kleinere centra. Zo hebben Amsterdam, Brussel en Utrecht nog maar een derde van hun normale aantal passanten. In Gouda, Namen, Hilversum en Apeldoorn is dat meer dan de helft.”

“Kijken we binnen de steden dan zien we wel dat de topstraten in de winkelgebieden het relatief slechter doen dan de aanloopstraten. De drukste straten binnen een winkelgebied (het A1-segment) kennen de sterkste terugloop van de passantenaantallen. Daar zijn twee redenen voor. Allereerst zal winkelend publiek de grootste drukte mijden en dus meer kiezen voor de rustigere delen van het centrum. De andere reden zal zijn dat juist in de drukke straten de meeste beperkende maatregelen zijn genomen, zoals een strak georganiseerd eenrichtingsverkeer en gedeeltelijke afsluitingen. Fysiek passen in deze topstraten op dit moment dan ook gewoon minder mensen.”

“Het gevolg van de beperkende maatregelen is ook dat de loopstromen veranderen. Zo is bijvoorbeeld in Nieuwegein de hoofdentree van de Hema afgesloten en moeten alle Hema bezoekers via de zijkant de Hema in.”

“Het gevolg is dat het deel tussen Boekenvoordeel en Jack&Jean nu relatief veel drukker is. Gemiddeld zit Nieuwegein nu op 44% van het aantal passanten uit onze vorige telling. Op dit stuk meten we echter ruim 70% van het reguliere passantenaantal. Het segment van dit deel verschuift dan ook van B1 naar A2. Deze verschuivingen vinden op meer plekken plaats, alles daarover kunt u vinden in de rapportage die wij hebben gemaakt over de steekproef telling die wij afgelopen zaterdag hebben uitgevoerd.”

“De grootschalige steekproef van 13 juni bevestigt onze eerdere conclusies op basis van onze monotoringset Wifi metingen: het aantal winkelpassanten is nog lang niet terug zijn op het oude niveau. Opnieuw blijkt dat grote steden het in de regel slechter doen dan kleinere. Verder valt op dat de normaliter rustigere straten het in de regel iets minder slecht doen dan de normaal wat drukkere straten.”

Wilt u meer inzicht in de resultaten van deze tellingen op 13 juni en de Wifi metingen van de afgelopen 15 zaterdagen? Dan kunt u de telresultaten bij Locatus bestellen. www.locatus.com