Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Retail Non-Food op 15 maart algemeen verbindend verklaard. Daarmee geldt de cao nu voor alle 170.000 werkgevers en medewerkers in de branches die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De cao loopt tot 1 januari 2021.

Vorig jaar juli al sloten Koninklijke INretail, Tuinbranche Nederland, de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU), Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) en de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) deze cao met vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV.

Sinds de cao rondkwam, stegen de lonen bijna 2,4% en werd het loongebouw in de onderste schalen gerepareerd. Op 1 juli is er opnieuw een loonsverhoging. Daarna volgen nog twee momenten waarop de lonen worden verhoogd en dat is telkens op het moment en met het percentage dat het minimum loon stijgt.

In de cao is er nadrukkelijk aandacht voor individuele wensen en ontwikkeling. Er komt een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar voor medewerkers met een dienstverband van 16 uur of meer per week. Oudere medewerkers kunnen profiteren van een regeling voor duurzame inzetbaarheid, waardoor zij gezonder de pensioendatum kunnen halen.

Er wordt ook een proef gedaan met individualisering van feestdagen, er wordt een begin gemaakt met een individueel keuzebudget en tijdens de looptijd van de cao wordt onderzoek gedaan naar aanvullende mogelijkheden waarmee medewerkers meer maatwerk voor zichzelf kunnen creëren.