Beter Bed Holding N.V. (BBH) kondigt aan dat P.C. (Pieter) Boone zijn ontslag heeft aangeboden als lid van de raad van toezicht. Boone was lid van de raad en voorzitter van de commissie van beloning sinds 3 december 2018. Zijn rol als leidinggevende bij het bedrijf Pick ’n Pay eist echter zoveel tijd dat hij de functies niet meer kon combineren op een wijze die passend is bij Beter Bed. Het ontslag gaat in per 31 december 2021.

Voorziteer van de raad van toezicht van Beter Bed Holding Bart Karis: “We betreuren het dat Pieter deze beslissing heeft genomen maar begrijpen het volledig. We zijn dankbaar voor de waardevolle inzichten die hij ons heeft gegeven vanaf december 2018. We wensen hem het allerbeste.” De vrijgekomen plaats wordt niet opgevuld omdat alle benodigde expertise, vaardigheden en onafhankelijkheid die horen bij de functie al worden uitgeoefend door de overige leden van de raad.

Vanaf 1 januari 2022 bestaat de raad van toezicht van Beter Bed Holding dus uit B. E. Karis (voorzitter), A. Beyens, mevrouw B.M.A. van Hussen (vice-voorzitter) en mevrouw M.C. Schipperheijn.