De stand van de woonbranche economische barometer is in augustus, na een opleving in de twee voorgaande maanden, met ruim zes punten gedaald. Daarmee is de verbetering van de barometerstand van de maanden juni en juli volledig teniet gedaan. De barometer sloot de maand augustus af op een stand van -8,13. Op het producentenvertrouwen na daalden de afgelopen maand alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand juli 2020 uitgekomen
op -5,4. Daarmee komt een einde aan de stijging van de omzet in de voorgaande twee maanden.
Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een
algemeen assortiment) noteerden in juli een daling van de omzetwaarde van 5,4 procent ten
opzichte van de voorgaande periode volgens het CBS. Het volume nam af met 5,3 procent.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten maand juli 2020

%

Index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten juni 2020

%

Consumenten vertrouwen augustus 2020

%

Consumenten vertrouwen juli 2020

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is verslechterd in augustus, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen daalde met drie punten en kwam uit op -29, tegen -26 in juli. Het oordeel van consumenten over de economie is verslechterd. De deelindicator economisch klimaat ging van -51 naar -59. Zowel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als over die in de komende twaalf maanden waren consumenten pessimistischer dan in juli. De koopbereidheid ging van -10 naar -9. Consumenten waren minder negatief over de financiële situatie in de komende twaalf maanden. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde daarentegen een fractie. Ook vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen iets ongunstiger dan in juli.
Producentenvertrouwen
In augustus waren industriële ondernemers voor de vierde maand op rij minder negatief volgens het CBS. Het producentenvertrouwen ging van -8,7 in juli naar -5,4 in augustus. Ondernemers oordeelden in augustus minder negatief over de orderportefeuille en de voorraden gereed product. Daarentegen waren ze wat somberder over de verwachte bedrijvigheid. Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

%

Producentenvertrouwen augustus

%

Producentenvertrouwen juli

Verkochte woningen

Woningmarkt
In juli 2020 zijn er volgens cijfers van het CBS 22.571 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 7,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van juni werden er in juli 27,4 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 7,3. Dat is positief, maar minder gunstig ten opzichte van de stand in de voorgaande maand toen deze deelindicator nog op 14,4 stond.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier