De stand van de woonbranche economische barometer is in de maand december, na een lichte daling in november, weer iets verbeterd. Daarmee is de barometerstand vrijwel gelijk met die van twee maanden geleden. De barometer eindigde het jaar op een stand van -13,9 wat een stijging van ruim twee punten betekent ten opzichte van de voorgaande maand. Alle deelindicatoren scoorden de afgelopen maand een fractie beter dan in de voorgaande maand.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand november 2022 uitgekomen op -1,1. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in november een daling van de omzetwaarde van 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetdaling werd veroorzaakt door een dalend volume (-11,6%). Het prijsniveau was wel aanzienlijk hoger dan een jaar geleden.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten november 2022

%

Consumenten vertrouwen december 2022

%

Consumenten vertrouwen november 2022

Consumentenvertrouwen
Consumenten waren in december minder somber dan in november. Het consumentenvertrouwen is echter nog altijd uitzonderlijk laag. In december kwam het vertrouwen uit op -52, tegen -57 in november, aldus het CBS. Consumenten waren in december minder pessimistisch over de economie dan in november. De deelindicator economisch klimaat ging van -72 naar -65. Consumenten waren vooral minder pessimistisch over de economie in de komende twaalf maanden. De koopbereidheid kwam in december uit op -43, tegen -46 in november. Vooral het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden was in december minder negatief. Ook de tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten een fractie minder ongunstig dan in november.

Producentenvertrouwen
De stemming onder ondernemers in de industrie is in december verbeterd. Het vertrouwen ging van 3,0 in november naar 3,3 in december, aldus het CBS. Dat komt doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid. Ondernemers waren positiever over de productie in de komende 3 maanden. Ze waren echter minder positief over hun orderpositie. Ook waren producenten negatiever over de voorraden gereed product.

%

Producentenvertrouwen december 2022

%

Producentenvertrouwen november 2022

Verkochte woningen

Woningmarkt
In november 2022 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 15.146 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 5,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van oktober werden er in november echter 1,9 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -8,2 in november gestegen naar -5,6 in december.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier