Kantoormeubelmaker Drentea investeert volop in een verdere flexibiliteit van het machinepark. Voor ruim drie miljoen euro is onder meer een productiestraat geïnstalleerd waarin alle metaalbewerkingen zijn geïntegreerd. Directeur Bert Top: “Juist deze tijd van transitie naar een duurzame maakindustrie biedt Drentea volop kansen om haar duurzame ambities te realiseren. Hierin leggen wij de focus op slimme ontwerpen, volledig hergebruik van grondstoffen, een productie zonder afval en gebruik van regionale groene energie. Naast het snel en flexibel inspelen op klantvragen weet Drentea al een aantal jaren een groter marktaandeel te veroveren. Onder andere door overnames en groei binnen de VDB Holding waar Drentea toe behoort. Maar verdere groei willen wij ook realiseren door te blijven investeren in ultramoderne productiefaciliteiten. Deze investeringen dragen bij aan een natuurlijke evolutie richting
Smart Industry voor Drentea en leveren een verdubbeling van de capaciteit op.”

 

Ultramoderne hightech productiestraat

Dit jaar investeert Drentea verder in het automatiseren van de productie. Bert Top vervolgt: “Door de toename van de vraag zijn wij onlangs gestart met de installatie van een ultramoderne productiestraat waarin alle metaalbewerkingen geïntegreerd zijn. Alle machines binnen deze straat zijn middels automatisering aan elkaar gekoppeld, communiceren met elkaar en zijn volledig geïntegreerd in ons ERP systeem. Hierdoor zijn wij in staat om nog kortere doorlooptijden te realiseren en restmateriaal te minimaliseren. In de keten levert dit tevens een enorme winst op in energieverbruik en inzet van schaarse grondstoffen. Zo kan de machine volledig automatisch legborden produceren zonder afval en zorgt het volledig automatisch platenmagazijn voor alle verschillende formaten om restmaterialen te voorkomen. Staalplaten kunnen hierbij qua maatvoering en plaatdikte door elkaar worden aangeboden aan de nieuwe machines die het materiaal verwerken. Alle restmaterialen en geponste of gelaserde producten kunnen via het magazijn doorgegeven worden aan andere externe bewerkingen.”

 

Integratie techniek en duurzaamheid

De combinatie van machines in de productiestraat bestaat uit de Salvagnini S4 en P4 in lijn waarin Drentea metaal ponst, knipt, draait en buigt. De Salvagnini L5 is een fiberlaser met daaraan gekoppeld een volledig automatisch uitsorteercentrum. Deze fiberlaser haalt veel meer energie uit dezelfde hoeveelheid stroom wat resulteert in een substantieel lager energieverbruik. Door producten in deze nieuwe straat te produceren verhoogt Drentea de productiecapaciteit maar zijn zij vooral in staat flexibeler te produceren. Daarnaast wordt op het gebied van duurzaam produceren een enorme vooruitgang geboekt. De verwachting is namelijk dat door deze wijze van verwerken het afvalpercentage met minimaal 90% wordt verminderd. Drentea is er inmiddels in geslaagd om haar volledige bedrijfsactiviteiten op een duurzame circulaire wijze te integreren. Bert Top: “wij willen de regie hebben over onze eigen grondstofketens en energievoorzieningen. De tijd waarin prijs uitsluitend doorslaggevend was kantelt naar een tijd waarin duurzaamheid daadwerkelijk meetbaar is geworden, juist daar liggen voor ons volop mogelijkheden”.