Ondanks de coronacrisis houdt INretail ook focus op andere ontwikkelingen. Daarom sorteert zij alvast voor op de verkiezingen van nieuwe Tweede Kamerleden in maart 2021. De uitslag daarvan leidt naar een nieuw kabinet dat het belang van de retail voor de samenleving op het netvlies moet hebben staan, aldus de brancheorganisatie.

Alle politieke partijen ontvingen daarom kort geleden een brief met belangrijke aandachtspunten voor de retail. De input is zo geschreven dat het een-op-een kan worden overgenomen in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen. INretail doet er alles aan om de aandacht op de retail te vestigen want die verdient waardering, meer begrip voor de dagelijkse praktijk en een fair beleid.

Het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen van maart 2021 het land gaat besturen moet Nederland en de retail weer gezond helpen maken. De optelsom aan lasten en regels die ondernemers nu ervaren moet worden aangepakt. Dat kan alleen met meer regie van de Rijksoverheid en een duidelijk en op de toekomst gericht beleid voor stad- en dorpskernen. Door de crisis moeten retailers zich nog sneller aanpassen. De blijvende impact van corona is onduidelijk, maar alleen al de anderhalve meter economie heeft een gigantische invloed. Daarom roept INretail onder meer op tot meer aandacht voor duurzaam ontwikkelen en aanpakken van loonkosten, een eerlijke e-commerce speelveld en ondersteuning van de voortrekkersrol van de retail bij het verduurzamen van de economie.

Politieke aandacht voor de retail is heel hard nodig en input leveren voor de verkiezingsprogramma’s is onderdeel van een stappenplan dat doorloopt tot aan de verkiezingen volgend voorjaar. Dorpskernen, winkelgebieden en binnensteden vormen een onmisbare schakel in een strategie voor vitaliteit, leefbaarheid en saamhorigheid in de Nederlandse maatschappij. Eerder stuurde INretail al een brandbrief naar Tweede Kamerleden om aandacht te claimen voor de retail en via werkbezoeken met politici aan ondernemers wordt de realiteit van de retail doorlopend in beeld gebracht.

Input Koninklijke INretail verkiezingsprogramma